Pole tekstowe: XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi 
   w Poznaniu

 

Absolwenci - rok ukończenia szkoły 2001Pole tekstowe: KLASA IV A 
 
l. Jakub Baraniak 
2. Dorota Bączyk 
3. Rafaela Bobrzyk 
4. Małgorzata Burda 
5. Piotr Górny 
6. Agnieszka Hoppel 
7. Aleksandra Jachowska 
8. Agnieszka Jasińska 
9. Piotr Jędrasiewicz 
10. Paulina Kaliska 
11. Sebastian Krauze 
12. Anna Lewandowicz 
13. Łukasz Machowina 
14. Antonina Mamet 
15. Joanna Miężał 
16. Paulina MuszaIska 
17. Michał Nowak 
18. Marek Nowicki 
19. Olga Olejniczak 
20. Marcin Pietrzak 
21. Hanna Pilarczyk 
22. Joanna Płowens 
23. Karolina Pyszkowska 
24. Piotr Rybak 
25. Marcin Słowieński 
26. Marcin Szubert 
27. Monika Troczyńska
 
 
 
Pole tekstowe: KLASA IV B 
 
1. Natalia Bajerlein 
2. Łukasz Bienias 
3. Damian Borzyński 
4. Maria Burda 
5. Dawid Bytnar 
6. Emilia Cytryńska
7. Marcin Drożan 
8. Szymon Gałka 
9. Wojciech Hołysz 
10. Piotr Jabłoński 
11. Marcin Jóźwiak 
12. Piotr Kaczmarek 
13. Bartosz Kapela 
14. Joanna Kubiak 
15. Piotr Kujawa 
16. Rafał Lis 
17. Joanna Ławniczak 
18. Ryszard Michalski 
19. Agnieszka Musiał 
20. Maria Pater 
21. Piotr Pawłowski 
22. Barbara Piątek 
23. Anna Senger 
24. Anna Stachowiak 
25. Jakub Zając 
26. Agnieszka Zielińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pole tekstowe: KLASA IV C 
 
1. Joanna Adamska 
2. Wojciech Broda 
3. Michał Dyszkiewicz 
4. Borys Dzie1icki 
5. Szymon Fierek 
6. Weronika Ignatowicz 
7. Maciej Janas 
8. Bartosz Jankowski 
9. Marta Jerzykiewicz 
10. Tomasz Ka1iszan 
11. Joanna Kałucka 
12. Agata Kapela 
13. Joanna Krzeminiewska 
14. Maciej Kubik 
15. Zuzanna Kuczewska 
16. Katarzyna Ludwiczak 
17. Agata Majewska 
18. Krzysztof Pawłowski 
19. Marcin Puziak 
20. Monika Rozmiarek 
21. Olga Senger 
22. Agata Wiznerowicz 
23. Marzena Wojciechowska 
24. Joanna Ziarnek