Copyright by Katarzyna Maj 2008

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
D e u t s c h e r   K r e i s
 
kulturoznawczo - językowe koło germanistyczne

opiekun koła Krzysztof Skiba
Dni Niemieckie 2008