Koło języka szwedzkiego

Koło historyczno - europejskie

Kulturoznawczo - językowe koło germanistyczne

Szkolny klub przedsiębiorczości

Koło języka francuskiego

Chór szkolny

LHC - wystawa na wydziale fizyki UAM
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
XV Liceum Ogólnokształcące
im. prof. Wiktora Degi
w Poznaniu
Copyright by Katarzyna Maj 2007