Pożegnanie absolwentów 2017

28 kwietnia 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla abiturientów XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi. Przygotowana przez klasę II B oraz II D uroczystość odbyła się w szkolnej auli. Spotkanie poprowadzili Natalia Zielińska i Piotr Swornowski. Po przywitaniu obecnych na zakończeniu abiturientów, nauczycieli, rodziców oraz uczniów młodszych klas głos zabrała pani dyrektor Grażyna Lach, przedstawiciel Rady Rodziców, pan Zbigniew Paszkiewicz, a także ustępująca przewodnicząca SU, Anna Sobka oraz jej następca – Mateusz Siminiak. Następnie pani dyrektor wręczyła uroczyście świadectwo z wyróżnieniem Annie Kubiak, która mogła poszczycić się najwyższą średnią ocen. Miłym momentem było też wręczanie nagród uczniom i rodzicom, którzy pracowali na rzecz szkoły. Następnie świadectwa ukończenia liceum wręczyli absolwentom wychowawcy klas. Była to chwila pełna powagi, wzruszenia i podziękowań, przy których nie zabrakło  łez. Chwilę wytchnienia przy tych wzruszających przeżyciach wprowadzały scenki przygotowane przez klasy II, uświetnione popisem wokalnym uczennic z klasy I A i I D. Na zakończenie, wraz z życzeniami powodzenia na zbliżającej się maturze, abiturienci otrzymali długopisy z czarnym wkładem oraz koniczynkę  na szczęście. Pani dyrektor zadzwoniła ostatni raz dzwonkiem i to był ostatni dzwonek, który abiturienci usłyszeli w XV LO.

Skip to content