DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie „DziałaMY! Programie rozwoju edukacji obywatelskiej w Poznaniu.” Celem projektu był wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w cyklu warsztatów przygotowujących do działań w ramach Szkolnych Klubów Młodego Obywatela:
warsztacie przygotowującym do tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych, warsztacie przygotowującym do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz na temat samorządu terytorialnego.
Ponadto uczniowie zrealizowali działania społeczno-obywatelskie. W ten sposób mogli wykorzystać wcześniej zdobytą na warsztatach wiedzę w praktyce. Jednym z zadań było zorganizowanie na terenie szkoły edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej inicjatywy każdy z uczniów mógł zgłosić swój pomysł na projekt, który później został wdrożony w szkole. Dzieki niemu nasza szkoła pozyskała dwa duże wygodne siedziska. Realizacja zwycięskiego projektu została sfinansowana ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Skip to content