Profile klas

W roku szkolnym 2023/2024 w XV Liceum Ogólnokształcącym planujemy uruchomić następujące oddziały klas pierwszych:

* oddział dzielony na grupę z j. niemieckim (kontynuacja) i grupę z j. hiszpańskim (od podstaw)

Q&A Wasze pytania - nasze odpowiedzi

1. Jakie są progi punktowe?
Progi punktowe są zależne od wyników kandydatów w danym roku i nie są stałe. Tak więc możemy mówić o orientacyjnych progach punktowych, które powstały po przyjęciu kandydatów do klas pierwszych.
W zeszłym roku progi te ustaliły się na poziomie:

1A klasa humanistyczno-prawnicza
(j.ang/j.niem)152 -159pkt, śr. wynik 154
(j.ang/j.hisz.)158 – 170pkt, śr. wynik 160

1B klasa psychologiczno-pedagogiczna
(j.ang/j.niem)153 -165pkt, śr. wynik 156
(j.ang/j.hisz.)156 – 176pkt, śr. wynik 162

1C klasa turystyczno-językowa
156 -164pkt, śr. wynik 160

1E klasa medialno-kulturowa
(j.ang/j.niem)148 -160pkt, śr. wynik 151
(j.ang/j.hisz.)154 – 168pkt, śr. wynik 156

2. Jak duże są klasy?
Klasy w naszym liceum liczą 28 – 30 osób, natomiast zajęcia językowe odbywają w grupach 14-15 osobowych.

3. Czy przeprowadzane są dodatkowe testy językowe?
Zazwyczaj nie organizujemy dodatkowych testów językowych. Jeżeli zachodzi taka konieczność, najczęściej związana z dużym zróżnicowaniem wyników, nauczyciel przeprowadza test kompetencji językowych na swoich zajęciach.

4. Jakich języków mogę uczyć się w XVLO?
Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, który realizowany jest na poziomie podstawowym w profilu humanistyczno-prawniczym, psychologiczno-pedagogicznym, biologiczno-chemicznym i medialno-kulturowym. Na poziomie rozszerzonym język angielski jest wykładany w klasach turystyczno-językowej, matematyczno-geograficznej, biologiczno-językowej i dziennikarskiej
Pozostałe języki i ich poziom uzależnione są od profilu:
1A klasa humanistyczno-prawnicza – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)
1B klasa psychologiczno-pedagogiczna – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)
1C klasa turystyczno-językowa – obowiązuje dla całej klasy język niemiecki (kontynuacja)
1D klasa biologiczno-chemiczna– obowiązuje dla całej klasy język niemiecki (kontynuacja)
1E klasa medialno-kulturowa – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)
1F klasa matematyczno-geograficzna – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)
1G klasa biologiczno-językowa – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)
1H klasa dziennikarska – połowa klasy realizuje język niemiecki (kontynuacja) a połowa język hiszpański (od podstaw)

5. Czy nauka w XVLO odbywa się zmianowo?
Do tej pory pracowaliśmy w trybie jednozmianowym. W związku z poszerzeniem oferty klas w roku 2023/2024 sytuacja może ulec zmianie.

6. Gdzie można znaleźć informacje na temat przedmiotów i liczby godzin w danym profilu tzw. siatki godzin?
Wszystkie informacje dotyczące opisu profili i liczby godzin można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja/ Profile klas 2023-2024. Pod nazwą każdej klasy znajduje się odsyłacz do ramowych planów nauczania.

7. Czy w liceum są zamykane szatnie?
Tak, młodzież może pozostawić kurtki i płaszcze w zamykanych i dozorowanych przez obsługę boksach bądź korzystać z szafek uczniowskich.

8. Czy w liceum także otrzymuje się bezpłatne podręczniki?
Nie, na etapie szkoły ponadpodstawowej nie obowiązuje program bezpłatnych podręczników. Każdy uczeń przyjęty do liceum dokonuje zakupu książek we własnym zakresie na podstawie spisu podręczników dla danego profilu publikowanego na naszej stronie internetowej.

9. Czy w szkole są zajęcia dodatkowe?
Tak, liceum wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów i organizuje takie zajęcia, także koła sportowe. Powołanie takich zajęć jest uzależnione od liczby chętnych.

10 Czy szkoła ma coś do zaproponowania dla osób aktywnych społecznie?
Tak. W zależności od indywidualnych preferencji proponujemy działanie na rzecz społeczności szkolnej w Samorządzie Uczniowskim czy prężnie działającym Wolontariacie. Każdy uczeń może również zaangażować się w przygotowania licznych zbiórek charytatywnych, uroczystości szkolnych, bądź też wesprzeć swoim działaniem klasę w rywalizacji w ramach Ligii Piętnastki.

11. Czy w XVLO jest bufet bądź sklepik z jedzeniem?
Tak. W szkole działa sklepik szkolny. Na każdym piętrze dostępne są też automaty z napojami oraz przekąskami.

12. Czy w szkole jest dostępna biblioteka?
Tak. Nasze liceum posiada obszerny księgozbiór o zróżnicowanej tematyce wraz nowoczesnym katalogiem online pozwalającym zawsze sprawdzić dostępność książek.

13. Czy klasy i pracownie są dobrze wyposażone?
Wszystkie pomieszczenia są przestronne, dobrze doświetlone dzięki dużym oknom. Każda klasa wyposażona jest w sprzęt multimedialny a pracownie w niezbędną aparaturę laboratoryjną wykorzystywaną w czasie lekcji.

14. Czy XVLO ma dobrą bazę sportową?
Oczywiście! Dysponujemy dwoma dużymi, klimatyzowanymi salami gimnastycznymi oraz nowoczesnymi boiskami zewnętrznymi do gier zespołowych a także bieżnią lekkoatletyczną.

15 Czy XV LO jest bezpieczną szkołą?
Tak. Od wielu lat młodzież w naszym liceum okazuje przy wejściu imienne identyfikatory, a kontrola przy portierni uniemożliwia wejście na teren szkoły osobom niepowołanym. Nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji i przerw.

16. Czy można wychodzić w czasie przerw poza budynek szkolny?
Ze względów bezpieczeństwa ze szkoły nie można wychodzić w trakcie przerw. Nasze liceum posiada ogród wewnętrzny, który otwierany jest w ciepłe dni i pozwala na spędzenie wolnego czasu na powietrzu.

17. Czy w XV LO organizowane są wycieczki i wyjścia do kina/teatru?
Oczywiście, że organizujemy wyjścia klasowe do kina/teatru/muzeów. Co roku proponujemy także młodzieży udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych starając się aby były one dostępne finansowo dla jak największej grupy uczniów.

 

Klasa humanistyczno – prawnicza
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli masz duszę humanisty, chcesz poznawać przeszłość, rozumieć teraźniejszość, a do tego interesują Cię zagadnienia z dziedziny prawa, to ta klasa jest właśnie dla Ciebie. Proponujemy naukę dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: języka polskiego oraz historii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM, Wydziału Historycznego UAM, Wydziału Prawa i Administracji UAM, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Okręgowej Izby Radców Prawnych. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. W klasie drugiej i trzeciej w ramach autorskiego przedmiotu Elementy prawa tematykę prawniczą przybliżą naszym uczniom przedstawiciele takich zawodów prawniczych jak: sędziowie, radcy prawni i komornicy. W klasie trzeciej i czwartej uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach Matematycznej reaktywacji, których celem jest powtórzenie wiadomości przed obowiązkowym egzaminem maturalnym z matematyki. Oferujemy zajęcia wykraczające poza ramy tradycyjnej nauki i stawiamy również na edukację kulturalną. Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i umiejętność świadomego postrzegania kultury. Nasi uczniowie goszczą regularnie w teatrze, kinie, muzeach oraz biorą udział w imprezach plenerowych.

Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale 1A_1 jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja).

Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale 1A_2 jest język angielski, a drugim język hiszpański (od podstaw).

Klasa psychologiczno – pedagogiczna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli interesują Cię mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją, to ta klasa jest adresowana właśnie do Ciebie. Psychologia i pedagogika należą do grona nauk społecznych, które nieodzownie łączą się z innymi dziedzinami nauki. Dlatego postanowiliśmy stworzyć klasę, która wyposaży uczniów w wiedzę pozwalającą na zrozumienie biologicznych i społecznych czynników warunkujących rozwój i zachowanie człowieka. Proponujemy naukę biologii oraz WOS-u na poziomie rozszerzonym. Taki dobór przedmiotów daje wiele możliwości podczas rekrutacji na studia wyższe. Ponadto klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników tej uczelni. W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Pedagogika z elementami psychologii (obejmującego najważniejsze zagadnienia z dziedziny tych nauk).

Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale 1B_1 jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja).

Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale 1B_2 jest język angielski, a drugim język hiszpański (od podstaw).

klasa turystyczno – językowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Lubisz podróżować, poznawać nowe kraje? A może chcesz w przyszłości pracować w branży turystycznej? Jeśli tak, to wybierz klasę turystyczno-językową w naszej szkole. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie geografii oraz języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z turystyką. Dodatkowo w oddziale realizowany jest przedmiot uzupełniający Niemiecki w turystyce. Takie zagadnienia jak geografia świata, umiejętność korzystania z map czy znajomość regionów turystycznych są nieodzowne w pracy przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora wypoczynku. Natomiast znajomość języków obcych jest niezbędna w branży turystycznej i rekreacyjnej. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UE oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF, w ramach tej współpracy odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Naszym uczniom proponujemy również liczne wyjazdy i wycieczki w ramach prężnie działającego Szkolnego Koła Turystycznego „Per pedes” oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki.

klasa biologiczno – chemiczna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Interesują Cię nauki przyrodnicze? Chcesz w przyszłości poświęcić się ochronie środowiska lub zostać lekarzem? Podejmij naukę w klasie o profilu biologiczno–chemicznym. Uczniowie realizują program rozszerzony w zakresie chemii oraz biologii. Od roku szkolnego 2019/2020 zajęcia chemii będą prowadzone w nowoczesnej i świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. W trosce o jak najwyższy poziom przekazywanej uczniom wiedzy klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziału Chemii UAM. W ramach tej współpracy odbywają się wykłady, warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników uczelni.
W klasie drugiej i trzeciej proponujemy naukę autorskiego przedmiotu: Język obcy w medycynie (podstawy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim oraz niemieckim). Oprócz tradycyjnych form nauki, organizujemy liczne ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz proponujemy udział w różnych programach i konkursach w zakresie nauk przyrodniczych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki.

Klasa medialno – kulturowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Chcesz świadomie korzystać ze współczesnych mediów oraz być w przyszłości ich twórcą? Chętnie uczestniczysz w życiu kulturalnym? Ta klasa jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Uczniowie realizują program  rozszerzony w zakresie przedmiotów: język polski, historia oraz WOS. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Wydziału Historycznego UAM, w ramach którego odbywają się wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Obok zainteresowań humanistycznych pragniemy rozwijać pasje twórcze naszych uczniów. W klasie drugiej proponujemy naukę dwóch autorskich przedmiotów: Elementy prawa (współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Okręgowym w Poznaniu i Okręgową Izbą Radców Prawnych) oraz stworzonej przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzebę tej klasy – Edukacji filmowo-teatralnej. Stanowi ona blok tematyczny poświęcony funkcjonowaniu tych dwóch instytucji kultury na przestrzeni lat. Naszym celem jest, aby uczniowie tej klasy stali się świadomymi odbiorcami kultury, a w przyszłości również jej twórcami. Oprócz nauki uczniowie będą brać udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych. A że w dzisiejszym świecie ogromną rolę w propagowaniu szeroko pojętej kultury odgrywają media, dużo uwagi poświęcimy tematyce mediów i ich roli we współczesnym świecie. Zagadnienia te będziemy realizować na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Pierwszym językiem obcym nauczanym w oddziale jest język angielski, a drugim język niemiecki (kontynuacja) albo język hiszpański (od podstaw).

Klasa matematyczno – geograficzna
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Klasa o profilu matematyczno – geograficznym jeśli świetnym wyborem dla tych, którzy interesują się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Połączenie rozszerzonej matematyki, geografii i języka angielskiego pozwoli nie tylko na rozwijanie pasji podróżniczych, ale także zapewni świetne przygotowanie do wymarzonych studiów oraz przyszłej pracy w turystyce lub biznesie Jej absolwenci będą mogli z powodzeniem kontynuować naukę na wielu kierunkach politechnicznych, ekonomicznych oraz geograficznych.

Proponujemy udział w licznych wycieczkach krajowych oraz zagranicznych, a także spotkaniach i projektach organizowanych w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami i instytutami naukowymi.

Klasa biologiczno – językowa
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Lubisz biologię, ale niekoniecznie chemię? Chcesz rozwijać się polonistyczne, ale historia nigdy nie była Twoją pasją. Mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie!

Klasa biologiczno – językowa to nowość w ofercie naszej szkoły, która jest odpowiedzią na potrzeby uczniów. To innowacyjny pomysł na połączenie w jednym profilu przedmiotu przyrodniczego, humanistycznego oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym. To świetny kompromis dla tych, którzy mają problem z wyborem między klasą humanistyczną a przyrodniczą. Ten profil umożliwi poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego funkcjonowania człowieka, jego aspektów biologicznych oraz duchowych. Dodatkowym atutem jest nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Ponadto taka różnorodność przedmiotów jest dla jej przyszłych absolwentów niewątpliwą zaletą, gdyż zapewni świetne przygotowanie do podjęciu studiów psychologicznych, pedagogicznych oraz na kierunkach przyrodniczych, również w języku angielskim. Uczniom klasy biologiczno – językowej oferujemy ciekawe koła zainteresowań, zajęcia w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz udział w licznych projektach szkolnych.

Klasa dziennikarska
Ramowy plan nauczania

Opis klasy

Jeśli lubisz przedmioty humanistyczne, a równocześnie zdajesz sobie sprawę, jak ważna jest we współczesnym świecie znajomość języka angielskiego, to ta klasa jest idealna dla Ciebie!

Klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, historii oraz języka angielskiego to idealny wybór dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje humanistyczne oraz językowe. Taki dobór przedmiotów umożliwi wszechstronny rozwój osobisty, świadome uczestnictwo w kulturze oraz realizację własnych projektów. Na przyszłych humanistów czekają również ciekawe zajęcia dodatkowe oraz spotkania w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. Wydziałem Filozoficznym oraz Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. A co najważniejsze, taki dobór przedmiotów pozwoli w przyszłości studiować na kierunkach humanistycznych, językowych oraz niektórych ekonomicznych, także w języku angielskim.

Niezależenie od tego, czy jesteś naszym uczniem, czy też dopiero myślisz o dołączeniu do grona naszej społeczności – ten filmik jest dla Ciebie! Nie możemy zobaczyć się w murach naszej szkoły, może warto więc przywołać wnętrza w nieco inny sposób 😃 Serdecznie zapraszamy!

Przy okazji, wszystkich kandydatów do naszego liceum zachęcamy do kontaktu przez szkolny fanpage. Piszcie. Jeśli tylko będziemy mogli Wam w czymś pomóc, jesteśmy do Waszej dyspozycji 🙂

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content