Inspektor Ochrony Danych: Izabela Malinowska – Szabowska
iod6_oswiata@um.poznan.pl

XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej lo15poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003 . Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Częściowa obsługa klawiaturą.Na stronie istnieje możliwość włączenia udogodnień dla osób słabo widzących, takich jak: zwiększenie/zmniejszenie tekstu, podkreślenie linków, skala szarości, wysoki kontrast, negatywny kontrast, jasne tło, czytelna czcionka. Narzędzia dostępności dostępne są z menu „ikonka człowieka na wózku inwalidzkim” po prawej stronie ekranu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.11.10Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.12Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to mailowo – sekretariat@lo15poznan.pl.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Ten termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniuos. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań

Do budynku XV Liceum Ogólnokształcącego utrudniony jest dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w stopniu niewielkim.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dostępność cyfrowa

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniuos. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 PoznańNIP 9720849596Regon 632502880
Skip to content