Rekrutacja

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

16.07.2019 r. godzina 10:00 – hol szkoły

Po ogłoszeniu wyników w dniach 16.07.2019 r. od godziny 11:00 do 24.07.2019 r. do godziny 13:00 osoby zakwalifikowane winny dostarczyć do szkoły:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu odpowiednio gimnazjalnego lub po szkole podstawowej

– 2 zdjęcia – podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą

– kartę zdrowia z poprzedniej szkoły

-kserokopię aktu urodzenia ( przekazanie kopii aktu urodzenia jest dobrowolne i posłuży jedynie do prawidłowego założenia kartoteki ucznia w dzienniku elektronicznym)