Archiwum

Rok szkolny 2019/2020 

02.09.2019 r.  Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w auli

wrzesień wycieczka dydaktyczna klas drugich do Śmiełowa

11-12. 10.2019 r. Biwak klasy 1Dg

14.10.2019 r. godz. 10.00 – Święto Edukacji Narodowej

06.12.2019 r.123. rocznica urodzin prof. W. Degi

grudzień 2019 Szlachetna paczka

23.12.2019 r. Boże narodzenie 2019

25.01.2020 r.  Studniówka

marzec – czerwiec – zajęcia zdane z powodu Covid -19

26.06.2020 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Rok szkolny 2018/19

03.09.2018 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
wrzesień XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru
06 – 07.09.18 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
wrzesień  wycieczka dydaktyczna do Warszawy
12.10.2018 r. Święto Edukacji Narodowej
listopad Narodowe Święto Niepodległości
Zaduszki Literackie
21.12.2018 r. Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
luty Dni Języka Polskiego
marzec Bieg przez wiedzę
24-19.05.2019 r. Szkolna wycieczka do Hiszpanii
18.06.2019 r. zajęcia integracyjne, „Mam talent”
21.06.2019 r. Zakończenie Gimnazjum
Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rok szkolny 2017/2018

04.09.2017 r.
07 – 08.09.17 r.
13.10.2017 r.
10.11.2017 r.
05.12.2017 r.
07.12.2017 r.
08.12.2017 r.
09.12.2017 r.
22.12.2017 r.
27.01.2018 r.
21.03.2018 r.
23.03.2018 r.
03.2018 r.
16.04.2018 r.
16.04 2018 r.
17.05.2018 r.
27.04.2018 r.
25-30.05.2018
4-6.06.2018 r.
07.06.2018 r.
27.06.2018 r.

22.06.2018 r.
Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
Święto Edukacji Narodowej 
Szybowiec w XV LO
Mikołajkowy Mecz Piłki Siatkowej
121 rocznica urodzin prof. W. Degi
Wycieczka do Berlina
Finał akcji Szlachetna Paczka
Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
Studniówka
Bieg przez wiedzę

Drzwi otwarte

Dzień języka polskiego
Dwie strony sieci
Krewniacy z XV
Wycieczka dydaktyczna dla klas pierwszych do Śmiełowa
Zakończenie roku szkolnego dla abiturientów
Szkolna wycieczka do Chorwacji
Apfelschorle-Tag 
Koncert wiosenny
Nagroda za zwycięstwo w Lidze XV
Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rok szkolny 2016/2017

1.09.2016 r.    
05 – 06.09.16 r
21.09.2016 r.
30.09. 2016 r
14.10.2016 r
grudzień
07.12.2016 r
22.12.2016 r.
28.01.2017 r.
marzec
11.04.2017
24.04.2017 r.
27.04.2017 r.
28.04.2017 r.
26.05.2017 r.
19-20.06.2017 r.
23.06.2017 r.


Rok szkolny 2015/2016

01.09.2015r.
4.09.2015r.
21.09.2015r.
25.09.2015r.
28.09.2015r.
27.09.2015r.
29.09.2015r.
14.10.2015r.
11.2015r.
2-3.12.2015r.
01.2016r.
16.01.2016r.
01.2016r.
01.04.2016r.
29.04.2016r.
01.06.2016r.
23.06.2016r.

Rok szkolny 2014/2015

01.09.2014 r.
03- 05.09.14 r.
16.09.2014 r.
14.10.2014 r.
10.11.2014 r.
28.11.2014 r.
listopad
18.11.2014 r.
16.12.2014 r.
24.01.2015 r.
27.03.2015 r.
15.04.2015 r.
23.04.2015 r.03.2015 r.
30.05.2015 r.
18.06.2015 r.
26.06.2015 r.
uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
– wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
– wycieczka dydaktyczna do Warszawy dla klas trzecich
– Święto Edukacji Narodowej
– Zaduszki Literackie
– wyprawa w Góry Izerskie
projekt Orient
-118 rocznica urodzin prof. Wiktora Degi
– spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
studniówka
– Szkolne Koło Turystyczne – Rudawy Janowickie
– pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
– konkurs czytelniczy
– wycieczka dydaktyczna dla uczniów klas pierszych do Śmiełowa
mistrzostwa w siatkówce
– Liga Mistrzów Wiedzy
– debata z prezydentem miasta Poznania
-uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2013/2014

02.09.2013 r.
04- 06.09.2013 r.
29-30.09.2013 r.
10.10.2013 r.
14.10.2013 r.
07.12.2013 r.
12.12.2013 r.
16.12.2013 r.19.12.2013 r.
grudzień 2013 r.
20.12.2013 r.
styczeń 2014 r.
23.01.2014 r.
01.02.2014 r.
18- 28.02.2014 r.
21.03.2014 r.
26.03.2014 r.
06- 14.04.2014 r.
09.04.2014 r.
10- 15.04.2014 r.
11.04.2014 r.
24.04.2014 r.
25.04.2014 r.
26.04- 2.05.2014 r.
23.05.2014 r.
24.05.2014 r.
30.05.2014 r.
11.06.2014 r.
18.06.2014r.
30.06.2014 r
– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w XV LO
– wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
– wycieczka dydaktyczna do Warszawy dla klas trzecich
– wycieczka dydaktyczna dla uczniów klas drugich do Śmiełowa
– Święto Edukacji Narodowej
– Dzień Patrona prof. Wiktora Degi
– Zaduszki Literackie
– XL Olimpiada Geograficzna
– BritAm Day in 15th High School
– wycieczka do Drezna
– Szlachetna Paczka
– spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
– Konkurs-„Życie Marii Skłodowskiej Curie”
– koncert „Z kolędą po świecie”
– studniówka
– wymiana polsko- francuska- my we Francji
– Krewniacy z Piętnastki
– I Edycja Konkursu Translatorycznego
– wymiana polsko- francuska- Francuzi u nas
– klasa 1c- klasa akademicka
– VIII Marsz Pamięci w Katyniu
– Drzwi Otwarte
– pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
– zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich
– wycieczka do Londynu
– pożegnanie absolwentów – rozdanie świadectw
– Bal Absolwentów
– finał I edycji Ligi Mistrzów Wiedzy
– Klasa humanistyczna pod patronatem IFP
– debata polityczna w ZSO Nr 15
– uroczyste zakończenie roku szkolnego w XV LO

Rok szkolny 2012/2013

03.09.2012 r.

12.10.2012 r.
październik
15.11.2012r.
07.12.2012 r.
21.12.2012 r.
12.01.2013 r.
23.02.2013 r.
25.02.2013 r.
marzec 2013 r.
25.04.2013 r.

26.04.2013 r.
25.05-1.06.2013
28.06.2013 r.


Rok szkolny 2011/2012

01.09.2011r.
05 – 07.09.2011r.
30.09-1.10.2011r.
14.10.2011r .
29.11.2011r.
07.12.2011r.
13.12.2011.
03.01.2011r.
24.01.2012r.
19.04.2012r.
26.04.2012r.
21.05.2012r.
25.05.2012r.
29.06.2012r.

Archiwum: lata 2003-2011

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content