Plan pracy w roku szkolnym 2019/2020

w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu

02.09.2019 r. godz. 8.40 – msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej

godz. 9.30 – kl. 1 – uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w auli

godz. 10.00 – wszystkie klasy spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

03.09.2019 r. godz. 17.00 – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych w auli, później

zebrania klasowe

24.09.2019 r. zebrania informacyjne:

godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas maturalnych spotkanie w auli (procedury

maturalne), później zebrania klasowe

godz. 17.00 – dla rodziców uczniów drugich

wrzesień – wycieczka dydaktyczna do Warszawy

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

– wycieczka dydaktyczna dla klas drugich do Śmiełowa

14.10.2019 r. godz. 10.00 – Święto Edukacji Narodowej

22.10.2019 r. godz. 17.00- 19.00 – konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

listopad. – Narodowe Święto Niepodległości

– Zaduszki literackie 

26.11.2019 r. godz. 17.00 – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas

06.12.2019 r. – 123. rocznica urodzin prof. W. Degi

23 – 31.12.2019 r. – zimowa przerwa świąteczna

02-03.01.2020 r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

07.01.2020 r. godz. 17.00- 19.00 – konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas

13.01.2020 r. – propozycje przewidywanych ocen śródrocznych

25.01.2020 r. godz. 19.00 – studniówka

27.01-09.02.2020 r. – ferie zimowe

03.03.2020 r. godz. 17.00zebrania informacyjnedla rodziców uczniów wszystkich klas

28.03.2020r. od 9:00 do 11:00 Drzwi Otwarte

marzec – Krewniacy z „Piętnastki”

Bieg przez wiedzę

06-08.04.2020 r. – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów uczęszczających na lekcje religii 

07.04.2020 r. godz. 17.00zebrania informacyjnedla rodziców uczniów klas maturalnych

godz. 17.00- 19.00konsultacjedla rodziców uczniów wszystkich klas

08.04.2020 r. – propozycje przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klas maturalnych

09-14.04.2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2020 r. – pielgrzymka maturzystów

– wycieczka dydaktyczna dla klas pierwszych po gimnazjum do Śmiełowa

24.04.2020 r. godz. 13.30 – zakończenie roku szkolnego dla abiturientów

24.04.2020r. od 16:00 do 18:00 Drzwi Otwarte

kwiecień/maj – szkolna wycieczka zagraniczna

04-06.05.2020 r. – egzaminy maturalne – część obowiązkowa (dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych)

12.05.2020 r. godz. 17.00- 19.00konsultacjedla rodziców uczniów wszystkich klas

12.06.2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16.06.2020 r. godz. 17.00 – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas

godz. 17.45-19.00 – konsultacje dla rodziców

– propozycje przewidywanych ocen rocznych

22 – 23.06.2020 r. – wycieczki klasowe

24.06.2020 r. (środa) godz. 12.00 – zajęcia integracyjne

25.06.2020 r. – zajęcia integracyjne, “Bezpieczne wakacje”, kiermasz używanych podręczników

26.06.2020 r. – msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej

godz. 9:30 – uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych