03.09.2018 r. godz. 9.00       – msza św. w kościele p.w. Opatrzności Bożej
godz. 10.00    – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
godz. 18.00     – zebranie ogólne w auli dla rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych
wrzesień  kiermasz używanych podręczników
XVIII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru
06 – 07.09.18 r. wyjazd integracyjny dla uczniów przyjętych do klas pierwszych
18.09.2018 r. zebrania informacyjne:
 godz. 17.30     – dla rodziców uczniów klas 3. gimnazjalnych najpierw spotkanie w auli
– procedury dotyczące egzaminu gimnazjalnego, później zebrania klasowe                                    godz. 18.00     – dla rodziców uczniów wszystkich klas licealnych
godz. 18.45     – dla rodziców uczniów klas maturalnych spotkanie w auli (procedury maturalne)
wrzesień  wycieczka dydaktyczna do Warszawy
wybory do Samorządu
12.10.2018 r. Święto Edukacji Narodowej (godz 10:00)
23.10.2018 r. godz. 18:00 – konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
listopad Narodowe Święto Niepodległości
Zaduszki Literackie
20.11.2018 r. godz. 18:00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
07.12.2018 r. 122. rocznica urodzin prof. W. Degi
18.12.2018 r. godz 18:00 – konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
21.12.2018 r. Jasełka szkolne i spotkania opłatkowe społeczności szkolnej
propozycje przewidywanych ocen śródrocznych
22- 31.12.18 r.  zimowa przerwa świąteczna
12.01.2019 r.  Studniówka
14.01 – 27.01.2019 r. ferie zimowe
luty Dni Języka Polskiego
05.03.2019 r. godz. 18.00- zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
marzec Krewniacy z „Piętnastki” – osiedlowa zbiórka krwi
Bieg przez wiedzę
Dzień Europejski
09.04.2019 r. propozycje przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klas maturalnych
godz. 17.00.    – dla rodziców uczniów klas 3 gimnazjalnych (zebranie ogólne w auli-rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych)
godz. 17.30    – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas maturalnych
godz. 18.00    – konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas
10 11 12.04.19 Egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 r. Rekolekcje wielkopostne
18.04-23.04.19 r. wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2019 r. pielgrzymka maturzystów
Wycieczka dydaktyczna dla klas pierwszych do Śmiełowa
29.03.2019 r. Drzwi otwarte – godz. 17:00 – 19:00
26.04.2019 r. Zakończenie roku szkolnego dla abiturientów (godz 13:30)
27.04.2019 r. Drzwi otwarte – godz. 10:00 – 12:00
02.05.2019 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
06 07 08.05.19 r. Egzaminy maturalne – część obowiązkowa (dni wolne od zajęć dydaktyczno– wychowawczych)
Wycieczki klasowe
24.05.2019 r. godz. 19.00- bal absolwentów
14.05.2019 r. godz. 18.00     – zebrania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas
godz. 18.45     – konsultacje dla rodziców
24-19.05.2019 r. Szkolna wycieczka do Hiszpanii
11.06.2019 r. propozycje przewidywanych ocen rocznych
18.06.2019 r. zajęcia integracyjne, „Mam talent”
19.06.2019 r. zajęcia integracyjne, “Bezpieczne wakacje”, kiermasz używanych podręczników
Bal absolwentów gimnazjum
21.06.2019 r.

Zakończenie Gimnazjum
Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.–31.08.2019 r. ferie letnie