Grono pedagogiczne

 

mgr Grażyna Lach

Dyrektor

mgr Monika Cieślak

Wicedyrektor

Przedmiot

 

język polski

mgr Arleta Borak
mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Pluta
mgr Ludmiła Śliwieńska

język angielski

mgr Piotr Goździewicz
mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Izabela Przyjemska
mgr Sylwia Skirecka

język angielski w biznesie

mgr Katarzyna Kiszka

język angielski w medycynie

mgr Julita Kotecka

język niemiecki

mgr Monika Cieślak
mgr Krzysztof Skiba
mgr Magdalena Zachmann-Stachowska

język niemiecki w turystyce

mgr Krzysztof Skiba

język hiszpański

mgr Marta Andrzejewska
mgr Lorena Kowalczyk

matematyka

mgr Olga Bączyk
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek

wiedza o społeczeństwie

mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek

historia

mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek

historia i społeczeństwo

mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek

geografia

mgr Sławomir Bar
mgr Grażyna Lach
mgr Łukasz Szwarc

biologia

mgr Anna Celmer – Klimek
mgr Emilia Sander

fizyka

mgr Łukasz Szwarc

chemia

mgr Katarzyna Bajerska

podstawy przedsiębiorczości

mgr Mariusz Zygmunt

informatyka

mgr Katarzyna Sobek

mgr Iwona Czerniawska

elementy prawa

mgr Mariusz Zygmunt

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Zbigniew Lubczyński

wiedza o kulturze

mgr Anna Kryńska

filozofia

mgr Marcin Burzyński

wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Grabowski
mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Izbela Remblewska
mgr Beata Szymańska

religia

ks. mgr Michał Nowacki
ks. mgr Andrzej Muńko

psycholog

mgr Anetta  Krzemińska

pedagog szkolny

mgr Aldona Lemiesiewicz

nauczyciel bibliotekarz

mgr Iwona Suchecka
mgr Magdalena Zwierzyńska