Grono pedagogiczne

 

mgr Grażyna Lach

Dyrektor

mgr Monika Cieślak

Wicedyrektor

mgr Ludmiła Śliwieńska

Wicedyrektor

Przedmiot  
język polski mgr Arleta Borak
mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Pluta
mgr Ola Starzak
mgr Ludmiła Śliwieńska
język angielski

mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Izabela Przyjemska
mgr Sylwia Skirecka

język angielski w biznesie mgr Katarzyna Kiszka
język angielski w medycynie mgr Julita Kotecka
język niemiecki mgr Monika Cieślak
mgr Krzysztof Skiba
mgr Magdalena Zwierzyńska
język niemiecki w turystyce mgr Krzysztof Skiba
język francuski mgr Irena Kubiak
język hiszpański mgr Przemysław Karczmarz
mgr Lorena Kowalczyk
matematyka mgr Olga Bączyk
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
wiedza o społeczeństwie mgr Danuta Kosztyła
mgr Dorota Szulc
mgr Wiesław Zdziabek
historia mgr Danuta Kosztyła
mgr Dorota Szulc
mgr Wiesław Zdziabek
historia i społeczeństwo mgr Danuta Kosztyła
mgr Wiesław Zdziabek
geografia mgr Sławomir Bar
mgr Grażyna Lach
mgr Mariola Salwin – Mielewczyk
biologia mgr Anna Celmer – Klimek
mgr Emilia Sander
fizyka mgr Lidia Setti
chemia mgr Katarzyna Bajerska
Mgr Barbara Żołyńska
podstawy przedsiębiorczości mgr Mariusz Zygmunt
informatyka mgr Katarzyna Sobek
elementy prawa mgr Mariusz Zygmunt
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Zbigniew Lubczyński
wiedza o kulturze mgr Anna Kryńska
zajęcia artystyczne mgr Joanna Bobrzyk
wychowanie fizyczne mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Izbela Remblewska
mgr Beata Szymańska
religia ks. mgr Bartosz Kulczyk
psycholog mgr Anetta  Krzemińska
pedagog szkolny mgr Aldona Lemiesiewicz
nauczyciel bibliotekarz
mgr Iwona Suchecka
mgr Magdalena Zwierzyńska