Grono pedagogiczne

mgr Ryszard Pyssa

Dyrektor

mgr Monika Cieślak

Wicedyrektor

dr Michał Jadwiszczok

Wicedyrektor

Przedmiot  
język polski mgr Arleta Borak
mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Topolewska
mgr Ludmiła Śliwieńska
język angielski mgr Piotr Goździewicz
mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Izabela Przyjemska
mgr Sylwia Skirecka
mgr Emilia Szutowska-Pietranis
język obcy w medycynie mgr Monika Cieślak
mgr Julita Kotecka
język niemiecki mgr Monika Cieślak
mgr Krzysztof Skiba
mgr Agata Witkowska
mgr Magdalena Zachmann-Stachowska
mgr Magdalena Zwierzyńska
język niemiecki w turystyce mgr Krzysztof Skiba
język hiszpański mgr Marta Andrzejewska
matematyka mgr Olga Bączyk
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
matematyczna reaktywacja mgr Olga Bączyk
wiedza o społeczeństwie dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia i społeczeństwo dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
geografia mgr Sławomir Bar
mgr Monika Szczepańska
biologia mgr Anna Celmer – Klimek
mgr Marek Niezborała
mgr Emilia Sander
fizyka mgr Kamilla Jakubowska
mgr Katarzyna Jopek
chemia mgr Justyna Andrzejak
mgr Katarzyna Bajerska
podstawy przedsiębiorczości mgr Mariusz Zygmunt
informatyka mgr Roman Gmerek
mgr Katarzyna Sobek
mgr Adam Szewczyczak
elementy prawa mgr Mariusz Zygmunt
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Zbigniew Lubczyński
edukacja filmowo-teatralna mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
pedagogika z elementami psychologii mgr Arleta Borak
mgr Anetta Krzemińska
filozofia mgr Marcin Burzyński
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Grabowski
mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Emilia Podgórska
mgr Beata Szymańska
religia ks. mgr Michał Nowacki
ks. mgr Andrzej Muńko
psycholog mgr Anetta  Krzemińska
pedagog szkolny mgr Aldona Lemiesiewicz
nauczyciel bibliotekarz mgr Iwona Suchecka
mgr Magdalena Zwierzyńska
Skip to content