Grono pedagogiczne

mgr Ryszard Pyssa

Dyrektor

mgr Monika Cieślak

Wicedyrektor

dr Michał Jadwiszczok

Wicedyrektor

Przedmiot  
język polski mgr Arleta Borak
mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
mgr Aneta Pluta
mgr Ludmiła Śliwieńska
język angielski mgr Piotr Goździewicz
mgr Katarzyna Kiszka
mgr Julita Kotecka
mgr Izabela Przyjemska
mgr Sylwia Skirecka
mgr Emilia Szutowska-Pietranis
język angielski w biznesie mgr Katarzyna Kiszka
język angielski w medycynie mgr Julita Kotecka
język obcy w medycynie mgr Monika Cieślak
mgr Julita Kotecka
język niemiecki mgr Monika Cieślak
mgr Krzysztof Skiba
mgr Magdalena Zachmann-Stachowska
mgr Magdalena Zwierzyńska
język niemiecki w turystyce mgr Krzysztof Skiba
język hiszpański mgr Marta Andrzejewska
mgr Lorena Kowalczyk
matematyka mgr Olga Bączyk
mgr Małgorzata Płaczek
mgr Katarzyna Sobek
matematyczna reaktywacja mgr Olga Bączyk
wiedza o społeczeństwie dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
historia i społeczeństwo dr Michał Jadwiszczok
mgr Danuta Kosztyła
mgr Piotr Malinowski
mgr Wiesław Zdziabek
geografia mgr Sławomir Bar
mgr Iwona Czerniawska
mgr Monika Szczepańska
biologia mgr Anna Celmer – Klimek
mgr Emilia Sander
mgr Katarzyna Tomalik-Mrówczyńska
fizyka mgr Łukasz Szwarc
chemia mgr Katarzyna Bajerska
podstawy przedsiębiorczości mgr Mariusz Zygmunt
informatyka mgr Katarzyna Sobek
mgr Iwona Czerniawska
elementy prawa mgr Mariusz Zygmunt
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Zbigniew Lubczyński
wiedza o kulturze mgr Anna Kryńska
edukacja filmowa mgr Aleksandra Dymska
edukacja teatralna  mgr Anna Kryńska
edukacja filmowo-teatralna mgr Aleksandra Dymska
mgr Anna Kryńska
pedagogika mgr Arleta Borak
pedagogika z elementami psychologii mgr Arleta Borak
mgr Anetta Krzemińska
filozofia mgr Marcin Burzyński
wychowanie fizyczne mgr Łukasz Grabowski
mgr Zbigniew Lubczyński
mgr Izbela Remblewska
mgr Beata Szymańska
religia ks. mgr Michał Nowacki
ks. mgr Andrzej Muńko
psycholog mgr Anetta  Krzemińska
pedagog szkolny mgr Aldona Lemiesiewicz
nauczyciel bibliotekarz mgr Iwona Suchecka
mgr Magdalena Zwierzyńska