25 lecie Piętnastki
Dzień Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej w 2016 roku w naszej szkole nie było zwyczajnym świętem. Na ten dzień zaplanowano także główne obchody związane z 25-leciem istnienia naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła projekcja 25 minutowego filmu. Przedstawiono w nim początki naszego liceum. Podkreślono wkład śp. dyr. Grzegorza Liczbańskiego w powstanie i rozwój szkoły. Pokazano zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły rodziców uczniów z pierwszych roczników. Pani prof. Iwona Suchecka, pracująca w bibliotece od samego początku istnienia liceum, opowiedziała w filmie m.in. o uroczystości otwarcia szkoły, a pan prof. Zbigniew Lubczyński o nadaniu XV LO sztandaru. Film opowiada także o tym, że „wrzesień 2010 roku był najsmutniejszym okresem w historii naszej szkoły. To właśnie wtedy odszedł od nas wspaniały pedagog, znakomity dyrektor, Pan Grzegorz Liczbański…”. Przedstawiona została także nasza nowa Pani dyrektor Grażyna Lach, która obowiązki przejęła po śmierci dyrektora, a oficjalnie została dyrektorką szkoły 21 stycznia 2011 roku. Na filmie zaprezentowano także zdjęcia i fragmenty nagrań z różnych cyklicznych imprez szkolnych takich jak: obozy integracyjne, spotkania opłatkowe, studniówki, gale „Koziołków”, wycieczki szkolne oraz pielgrzymki przed maturą do Częstochowy. Oczywiście, jak tradycja szkoły nakazuje, także w tym roku w trakcie obchodów rocznicowych odbyła się Uroczysta Gala wręczenia nagród „Koziołki i Matołki”. Galę przygotowała klasa II A, której wychowawcą jest pani prof. Małgorzata Płaczek. Galę poprowadzili Weronika Piątkowska i Jan Siemianowski. Po przedstawieniu nominowanych w wybranej kategorii na scenie pojawiała się ekipa aktorów i tancerzy przedstawiająca krótki układ taneczny, związany z daną kategorią. Różnorodność przygotowanych tańców, strojów oraz pozytywne emocje przekazywane przez tańczących, zostały docenione przez publiczność. Wśród oglądających przedstawienie znaleźli się zaproszeni na tę akademię nauczyciele, którzy przez lata byli związani z Piętnastką a także obecne grono pedagogiczne oraz uczniowie naszego liceum.

Po rozdaniu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, aby przybliżyć wszystkim, co działo się w naszej szkole przez ostatnie 25 lat, uczennice klasy III d -Joanna Tomaszewska i Weronika Michalska przedstawiły specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację.

Tekst do prezentacji

Czy wiesz, że w XV LO… 1) Szanowni Państwo! Film obejrzany, nagrody rozdane… Przed zakończeniem uroczystości chciałybyśmy jeszcze przedstawić kilka ciekawostek z dwudziestu pięciu lat istnienia naszej szkoły, bowiem nie o wszystkim się mówi i nie o wszystkim pamięta. 2) Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej prezentacji, która, być może, stanie się powodem wzruszeń i miłych wspomnień. 1) Wszyscy chyba wiedzą, że w 15-ce Dzień Edukacji Narodowej to tradycyjne „Koziołki-Matołki”. Jednak mało kto ma świadomość, iż uroczystość ta wiąże się bezpośrednio z osobą pana dyrektora Grzegorza Liczbańskiego. Uczniowie 15-tki bardzo szybko ochrzcili swojego dyrektora mianem „Kozioł”, ze względu na charakterystyczną siwą bródkę, do której Pan Liczbański przez lata był przywiązany. Udało się nam ustalić, że to drugi rocznik uczniów (będących wówczas w drugiej klasie, a więc w roku 1993) jako pierwszy wpadł na pomysł, by 14 października wyróżniać poszczególnych nauczycieli i nagradzać ich statuetkami w śmiesznych zwykle kategoriach. I tak właśnie powstały KOZIOŁKI. 2) Jednak na tym nie koniec! Po kilku latach Koziołków uczniowie postanowili zmienić nieco konwencję tego święta i dla kontrastu – ale i dobrej zabawy – wymyślili nagrody dla uczniów wyróżniających się na tle całej społeczności w jakiejś dziedzinie. I tak, obok Koziołków, powstały Matołki! Takie są początki jednej z najpiękniejszych i najtrwalszych tradycji naszej szkoły. 1) Podczas obchodów Dnia Nauczyciela wiele roczników zdradzało swe talenty aktorskie, bowiem kino i teatr od samych początków były w tej szkole na ważnym miejscu. Zarówno dawniej, jak i współcześnie, wszystkie klasy kilka razy w roku wychodziły na spektakle teatralne i seanse filmowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, że kilkanaście lat temu nasze liceum współpracowało z osiedlowym Domem Kultury „Dąbrówka”, w którym nie tylko odbyło się wiele szkolnych uroczystości, ale też organizowano dla szkoły pokazy teatralne i filmowe. 2) To właśnie tam odbyły się także przygotowane pod kierunkiem Pani prof. Anny Kryńskiej przedstawienia. Ci, którzy mieli okazję obejrzeć w 2007 roku inscenizację „Dziadów” A. Mickiewicza, przygotowaną przez ówczesną klasę 2a, na pewno tego nie zapomną. Jeszcze większym sukcesem okazało się „Tango” Sławomira Mrożka – spektakl ten, przygotowany pod kierunkiem pani prof. Kryńskiej przez szkolny Teatr Jednego Użytku, w 2010 roku zdobył w Krakowie I nagrodę w festiwalu teatralnym „Mrożek na XXI wiek”. Zobaczmy wszyscy fragment tego przedstawienia: 1) Przejdźmy do kolejnych osobliwości naszej szkoły. Nie można tu nie wspomnieć o Zaduszkach Literackich, które prawie od dziesięciu lat goszczą w 15 LO. Projekt ten wymyślony został przez Panie Arletę Borak i Annę Kryńską jako skromny wieczór poetycko-muzyczny. Zainteresowanie wydarzeniem przeszło jednak najśmielsze oczekiwania obu pań. W ciągu tych lat spotkania w wąskim gronie, przy ciepłej herbacie i świecach, przerodziły się w wielkoformatowe przedstawienia z udziałem nie tylko naszych uczniów, ale także absolwentów. Fenomen Zaduszek polega bowiem na tym, że ci, którzy raz wzięli w nich udział – nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci – robią wszystko, by za rok móc znów tego doświadczyć. Prosimy o gorące oklaski dla naszych wspaniałych animatorek kultury i niezwykle kreatywnych polonistek! 2) Wyjątkowość naszej szkoły polega jednak nie tylko na ogromnym zamiłowaniu do szeroko pojętej kultury. Wyróżnia ją również widoczna od zawsze proeuropejskość. Trudno zliczyć spotkania z ważnymi osobistościami, sesje popularnonaukowe (np. z prezydentem Grobelnym) organizowane na terenie naszej szkoły. Braliśmy także udział w Europejskich spotkaniach młodzieży zorganizowanych z okazji 750-lecia Poznania w 2003 roku, czy też w tzw. Paradzie Schumana w 2009r. Wszystko po to, by młodzi ludzie kończący naszą szkołę byli świadomymi swoich praw i obowiązków członkami Unii Europejskiej. W roku 2011 uczeń naszej szkoły – Denis Rusztyk godnie reprezentował XV LO w Parlamencie Europejskim, przemawiając do licznie zgromadzonej młodej publiczności. Do wystąpienia ucznia klasy matematycznogeograficznej przygotowywała pani prof. Julita Kotecka. Słowa uznania dla pani profesor i wszystkich uczestników Euroscoli za ten sukces! 1) W 15 LO nie tylko uczymy się o Europie, ale także ją poznajemy i zwiedzamy. Na uwagę zasługują zorganizowane przez te lata wymiany z młodzieżą. Już na początku istnienia szkoły doszło do wymiany ze Szwajcarią, później z Ukrainą i Francją. Niezwykle wyjątkowymi momentami przez wiele lat w tej szkole były kilkudniowe wyjazdy na wycieczkę zagraniczną. Te podróże, choć skrajnie różne, były zawsze perfekcyjnie przygotowane i dostarczały mnóstwa wrażeń. Ci, którzy choć raz mieli okazję być na takiej wycieczce, wiedzą, o czym mówię. I choć przy organizacji tych przedsięwzięć brało udział wiele osób, na wyróżnienie zasługuje tutaj pani prof. Janczewska, która z wielkim poświęceniem i oddaniem udowadniała nam zawsze, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Brawa dla naszej kochanej pani Profesor! 2) Zabieramy Państwa w dalszą drogę. Chciałybyśmy podkreślić to, co wydaje się oczywiste, a o czym raczej rzadko się mówi. Nasza szkoła na pierwszym miejscu stawia wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. O tym, że podczas każdej oficjalnej uroczystości szkolnej obecny jest sztandar, wszyscy wiedzą. Myślę jednak, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak często poczet sztandarowy wychodzi ze szkoły, reprezentując ją podczas wielu różnych uroczystości. Gdziekolwiek jesteśmy, pokazujemy dumnie barwy narodowe i manifestujemy, z jakiego miasta, z jakiej szkoły jesteśmy. Szczególne znaczenie miały dla nas Marsze Pamięci w Katyniu w 2014 i 2015 roku, w których nasi uczniowie brali udział. Tradycyjnie dla trzecich klas organizujemy wycieczki do Warszawy, która sama w sobie jest żywą lekcją historii i patriotyzmu. Nie zapominamy także o lokalnych muzeach i miejscach pamięci, takich jak choćby odwiedzane przez nas każdego roku Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. W tym względzie wyróżnić chciałyśmy nauczyciela, który od wielu lat nie tylko przygotowuje młodzież do pełnienia w sposób godny funkcji chorążego i asysty pocztu sztandarowego, ale też towarzyszy młodzieży podczas tych wszystkich ważnych wydarzeń. Prosimy o oklaski dla pana prof. Zbigniewa Lubczyńskiego 1)15 LO w Poznaniu stawia od zawsze na wychowanie ludzi wrażliwych na krzywdę innych. Sama idea powstania tej szkoły jest tego dowodem. Dlatego chciałybyśmy podkreślić tu wagę wszystkich działań podejmowanych w ramach szkolnego Wolontariatu. Przez te 25 lat wielokrotnie organizowana była pomoc dla ludzi starszych i z ubogich rodzin, a także dla tych złożonych chorobą. Nasi koledzy i koleżanki nie przechodzili też obojętnie wobec potrzeb zwierząt, zbierając datki i potrzebne artykuły dla poznańskich schronisk. Ostatnio włączyliśmy się też czynnie w „Szlachetną paczkę”, a dary zebrane w ten sposób przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jeśli mówimy o wolontariacie, to musimy wymienić nazwiska naszych Pań, które wyróżniają się wielką życzliwością wobec innych, empatią i gorącym sercem: p. Lucyna Piotrzkowska, p. Joanna Bobrzyk, p. Katarzyna Kiszka, p. Olga Bączyk i pani Małgorzata Płaczek. Gorące podziękowania dla naszych wspaniałych działaczek! 1) Skoro dotknęłyśmy tematu życzliwości wobec innych, chciałyśmy wspomnieć także o szkolnej tradycji istniejącej od samego początku liceum. Są to spotkania opłatkowe społeczności szkolnej. Fenomen tej uroczystości niezmiennie polega na tym, iż potrzebę złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń odczuwają wszyscy pracownicy i uczniowie, a nawet absolwenci, którzy licznie przychodzą w tym dniu, by podzielić się opłatkiem z młodszymi kolegami i byłymi nauczycielami. 1) Mało kto pewnie wie o istniejącej dawniej tradycji organizowania odrębnego spotkania opłatkowego dla samych absolwentów. Niezwykłość tego wydarzenia polegała na tym, iż wieczór ten gromadził reprezentantów różnych roczników, którzy często – już z żonami i własnymi dziećmi – przychodzili, by choć parę chwil spędzić w gronie bliskich sobie niegdyś osób. Może warto by do tej tradycji powrócić? 1) Nie byłoby jednak tej szkoły, gdyby nie uczniowie, którzy przez te 25 lat pracowali na jej markę. 15 LO przez ćwierć wieku wychowało wielu bardzo zdolnych ludzi, którzy z powodzeniem kończyli studia, spełniali swoje marzenia, pracując na różnych stanowiskach. Są wśród nich lekarze, politycy, dziennikarze i nauczyciele. Mieliśmy w tym czasie wielu stypendystów, którzy za zasługi na polu naukowym otrzymali prestiżowe nagrody i stypendia. To między innymi Ania Śniegowska, Joanna Kocięcka. Na szczególną uwagę zasługuje pan dr Marek Waligórski, który został laureatem Olimpiady Chemicznej. W tym miejscu chciałybyśmy wyróżnić panią prof. Wiesławę Marciniak, która od lat wykłada jeden z najtrudniejszych przedmiotów w naszej szkole, przygotowując uczniów do matury. To ona także w znacznej mierze przyczyniła się do sukcesów Marka Waligórskiego, służąc mu pomocą w przygotowaniu się do olimpiady. Młodsze roczniki tego nie wiedzą, ale pani profesor Marciniak przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora XV LO, odpowiedzialną funkcję zastępcy pierwszego dyrektora XV LO, pana Grzegorza Liczbańskiego. 2) Nie tylko na polu naukowym mamy wyróżniające się osobowości. Nie możemy nie wspomnieć o prawdziwych mistrzach w sporcie, którzy – dzięki swoim sukcesom – rozsławili także imię naszej szkoły. I tak np. Marcin Karbowy to uhonorowany wieloma nagrodami mistrz kolarstwa, Piotr Myszkowski – mistrz w żeglarstwie, a obecny nasz uczeń, Gerard Kurniczak zbiera najwyższe tytuły i nagrody w zapasach w stylu klasycznym. Nie wszyscy wiedzą, że ostatnio zdobył tytuł mistrza świata w swojej kategorii! 1) Wspomnę jeszcze o absolwentce naszej szkoły, Monice Troczyńskiej, której prace plastyczne do dnia dzisiejszego zdobią ściany naszej szkoły, a która, szlifując swój talent pod okiem pani prof. Joanny Bobrzyk, odniosła w tej dziedzinie prawdziwy sukces. 2) Mówiąc o szczególnych osiągnięciach, mam jeszcze trzy ciekawostki. Po pierwsze, czy wiecie może wszyscy, że 15 LO w 2004 roku zdobyło 1 miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących w „Newsweeku” i 3 miejsce w „Gazecie Wyborczej”? Po drugie, czy wiecie, że ostatnio wprowadzoną tradycją naszej szkoły jest przyznawanie osobie osiągającej najlepsze wyniki w nauce tytułu superabsolwenta oraz związanej z nim nagrody ufundowanej przez Radę Rodziców? Tytuł ten po raz pierwszy zdobyła Joanna Kocięcka, prosimy ją o pokazanie się społeczności szkolnej i przypominamy, że to właśnie Joanna jest autorką filmu o XV LO, filmu obejrzanego przez nas w I części gali. 3) Pragniemy się pochwalić tym, że nasz absolwent, Damian Święcicki, w 2013 roku, w akcji organizowanej przez telewizję TVN, został wytypowany jako Zwykły Bohater (i wygrał!!!) w kategorii Uczciwość! Wszystkie te wydarzenia bez wątpienia świadczą o wyjątkowości szkoły, o której teraz mówimy. 1) Kończąc naszą prezentację, chciałyśmy jeszcze wspomnieć o organizowanych w naszej szkole projektach. O tym, że one są, wszyscy pewnie wiedzą, jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tych projektów jest. Pozwólcie, drodzy Państwo, że wymienimy kilka z nich: projekt Orient, Dni Niemieckie i Austriackie, a także China Club. Pomysłodawcą i realizatorem wymienionych projektów jest nasz niestrudzony germanista – pan prof. Krzysztof Skiba! Inne projekty to m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Dni Brytyjskie, projekt Szekspirowski, Dzień św. Patryka i wiele, wiele innych. To dowód na to, że jesteśmy szkołą nowoczesną, mocno osadzoną we współczesności, która podejmuje nie tylko tematy aktualne i modne, ale także te trudne, wymagające przedyskutowania i przemyślenia. 2) Jak Państwo widzicie, w 15 LO przez te 25 lat działo się bardzo wiele. Do tej pory jednak mówiłyśmy o tym, jak się zmieniło to wszystko, co wewnątrz, a przecież dzisiejsza 15-tka to i zewnętrznie zupełnie inna szkoła! Jak wiadomo, ci wszyscy, którzy pamiętają mały budyneczek przy ulicy Wojciechowskiego, mówią o nim z wielkim sentymentem, ale i zgodnie przyznają, że warunki do nauki pozostawiały tam wiele do życzenia. Zmiana siedziby szkoły otworzyła przed nią wielkie możliwości. Dziś ZSO Nr 15 to jedna z najnowocześniejszych i najładniejszych poznańskich placówek. Nie byłoby jednak tak, gdyby nie starania i przedsiębiorczość zarządzających – dyrektora Liczbańskiego, a obecnie pani dyrektor Grażyny Lach, która robi wszystko, aby ta szkoła była jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej nowoczesna. Nagrodźmy panią dyrektor gromkimi brawami. 1) Drodzy Państwo! Gorące brawa należą się jeszcze jednej osobie w naszym gronie. Nie wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, iż przygotowując uroczystość z okazji 25-lecia szkoły, trzeba było przejrzeć liczne albumy, kroniki, stosy różnych dokumentów. Niezbędna okazała się przy tym pomoc pani Iwony Sucheckiej, która pracuje w bibliotece tego liceum od samego początku, i gromadzi skrupulatnie wszystko, co tworzy historię naszej szkoły. Prosimy o gorące brawa!
<center><iframe id="iframe_container" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" width="550" height="400" src="https://prezi.com/embed/x8deebxfoffe/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=0&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0OU9IYlVyQk9FbnkrWmlJdXdSaWZnSnJRPT0&landing_sign=HO1eU0wnM5iH7EEETJF07Zy-LcRPgxDUUW5L7TJeMxI"></iframe>

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Aleksandra Dymska wyróżniła pracowników szkoły, którzy pracują w Piętnastce przez minimum 20 lat. Za wierność naszej szkole nagrodzeni zostali: pani Wiesława Marciniak, pani Julita Kotecka, pani Iwona Suchecka, i pan Zbigniew Lubczyński. Nagrodę dostały także panie Barbara Szawara i Danuta Ludwiczak, które pracują w administracji i księgowości. Za ogromną pracę na rzecz szkoły została nagrodzona również Pani dyrektor Grażyna Lach. Nagrody w kształcie rocznicowych zegarów ufundowała Rada Rodziców szkoły, a wręczenia dokonał Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Zbigniew Paszkiewicz.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa w holu szkoły. Można było m.in. obejrzeć tablice poświęcone Panu dyrektorowi Grzegorzowi Liczbańskiemu, materiały na temat Wiktora Degi, dyplomy, podziękowania, gratulacje które przez lata dostawali uczniowie XV oraz nagrody i dyplomy, które otrzymywali nauczyciele podczas Gali Koziołków w ubiegłych latach. Na okoliczność 25-lecia został wydany okolicznościowy numer gazetki szkolnej „Degówka”.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content