Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący Rady Rodziców: p. Paulina Kostusiak
Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

Klasy trzecie gimnazjum
Agnieszka Jaborska
Ryszard Chotnicki
Beata Kandulska-Gracz
Paulina Kostusiak
Joanna Talma-Wacławska
Ryszard Swarcewicz

Klasy pierwsze liceum
Angelika Pawlikowska
Sylwia Szawak-Wieloch
Konrad Dobrzykowski

Klasy drugie liceum
Edyta Rudawska
Adelina Florysiak
Krzysztof Dutkowski

Klasy trzecie liceum
Joanna Niedzielska
Jakub Chudobiecki
Agnieszka Skorupa

Informacja o składkach

Wysokość składki na Radę Rodziców, na rok szkolny 2019/2020 zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu Rady, które odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Ustalenia będą podane na stronie internetowej szkoły.