Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

Nazwisko i imię Klasa Funkcja w Radzie Rodziców
Paulina Kostusiak 2B_G przewodnicząca
Anita Wierzejewska 1C zastępca przewodniczącej
Magdalena Adamczyk 1A zastępca przewodniczącej
Edyta Pędzińska 2B_P skarbnik
Małgorzata Sawicka 2E_P sekretarz
Piotr Kaźmierczak 1B członek
Piotr Dzikowski 1D członek
Marcin Bartniczak 2A_G członek
Monika Bartkowiak 2C_G członek
Włodzimierz Jażdżewski 2D_G członek
Violetta Kowalska 2E_G członek
Anna Tratwal 2F_G członek
Anna Prymas 2A_P członek
Magdalena Lisiecka 2C_P członek
Marcin Ziętek 2D_P członek
Angelika Pawlikowska 3A członek
Sylwia Szawala-Wieloch 3B członek
Konrad Dobrzykowski 3C członek

 

 

Dobrowolna składka na rade rodziców na cele ogólnoszkolne 150 zł
Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4).