Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

1A_G Marcin Bartniczak Z-ca przewodniczącego
1B_G Paulina Kostusiak PRZEWODNICZĄCA
1C_G Monika Bartkowiak
1D_G Włodziemierz Jażdżewski
  Anita Koput
1E_G Roman Lubka
1F_G Anna Tratwal
  Ewa Polowa
1A_P Agnieszka Czapka
1B_P Edyta Pędzińska
1C_P Magdalena Nowak-Szymankiewicz
1D_P Katarzyna Woltyńska
1E_P Małgorzata Sawicka SEKRETARZ
2 A Angelika Pawlikowska
2 B Sylwia Szawala- Wieloch
2 C Konrad Dobrzykowski
3 A Agata Rudawska
3 B Adelina Florysiak
3 C Krzysztof Dutkowski Z-ca przewodniczącego

Składki na ksero na rok szkolny 40 zł
Dobrowolna składka na rade rodziców na cele ogólnoszkolne 120 zł
Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4).