Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

Imię i nazwisko klasa funkcja w Radzie Rodziców
Paulina Kostusiak 3B_G przewodnicząca
Joanna Sosnowska-Sołtysiak 1C z-ca przewodniczącej
Edyta Pędzińska 3B_P skarbnik
Małgorzata Sawicka 3E_P sekretarz
Wojciech Mikusiński 1A członek
Elżbieta Anczyk 1B członek
Zofia Szwed 1D członek
Olga Markunas-Grześkowiak 2A członek
Piotr Kaźmierczak 2B członek
Maciej Knychała 2C członek
Piotr Dzikowski 2D członek
Anna Prymas 3A_P członek
Magdalena Lisiecka 3C_P członek
Grzegorz Walkowiak 3D_P członek
Marcin Bartniczak 3A_G członek
Monika Bartkowiak 3C_G członek
Włodzimierz Jażdżewski 3D_G członek
Violetta Kowalska 3E_G członek
Anna Tratwal 3F_G członek

 

Dobrowolna składka na rade rodziców na cele ogólnoszkolne 150 zł
Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4).

Skip to content