Rada Rodziców

Zebrania z rodzicami  godz. 17.00
15.09.2020 wtorek
17.11.2020 wtorek
26.01.2021 wtorek
27.04.2021 wtorek

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

1A_G Marcin Bartniczak Z-ca przewodniczącego
1B_G Paulina Kostusiak PRZEWODNICZĄCA
1C_G Monika Bartkowiak
1D_G Włodziemierz Jażdżewski
  Anita Koput
1E_G Roman Lubka
1F_G Anna Tratwal
  Ewa Polowa
1A_P Agnieszka Czapka
1B_P Edyta Pędzińska
1C_P Magdalena Nowak-Szymankiewicz
1D_P Katarzyna Woltyńska
1E_P Małgorzata Sawicka SEKRETARZ
2 A Angelika Pawlikowska
2 B Sylwia Szawala- Wieloch
2 C Konrad Dobrzykowski
3 A Agata Rudawska
3 B Adelina Florysiak
3 C Krzysztof Dutkowski Z-ca przewodniczącego

Dobrowolna składka na rade rodziców na cele ogólnoszkolne 150 zł
Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4).