Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący Rady Rodziców: p. Paulina Kostusiak
Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

Klasy trzecie gimnazjum
Agnieszka Jaborska
Ryszard Chotnicki
Beata Kandulska-Gracz
Paulina Kostusiak
Joanna Talma-Wacławska
Ryszard Swarcewicz

Klasy pierwsze liceum
Angelika Pawlikowska
Sylwia Szawak-Wieloch
Konrad Dobrzykowski

Klasy drugie liceum
Edyta Rudawska
Adelina Florysiak
Krzysztof Dutkowski

Klasy trzecie liceum
Joanna Niedzielska
Jakub Chudobiecki
Agnieszka Skorupa

Informacja o składkach

Chcąc realizować bardzo ambitny plan proponowania naszej młodzieży szerokiego spektrum działań kulturalnych, rekreacyjnych i wychowawczych, na które składają się doświadczenia teatralne, kinowe, lekcje muzealne, wyjazdy wycieczkowe, imprezy kulturalne i wiele innych, Rada Rodziców postanowiła część z nich dofinansowywać ze specjalnie utworzonego funduszu. Jedynym źródłem zasilania tego funduszu są oczywiście Państwa rodzicielskie portfele. Wszyscy mamy świadomość tego, że to właśnie dokonywane przez Państwa comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł. powodują, że Rada Rodziców może udostępniać określone kwoty na rzecz szkoły i młodzieży. Powyżej wskazaną składkę prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca w okresie roku szkolnego (10 miesięcy od IX – do VI klasy pierwsze i drugie; 8 miesięcy od IX – do IV klasy trzecie). Wpłaty mogą być dokonywane na konto bankowe Rady Rodziców 33102040270000110200339093 zaznaczając imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. Możliwe są także indywidualne wpłaty składek u p. Barbary Szawary, która jest pracownikiem szkolnej administracji i sprawuje nadzór nad finansami Rady Rodziców (pok. 2.4). Rodziców, którzy nie zdecydują się na comiesięczne wpłaty w wysokości 40 zł., bardzo prosimy o dobrowolne wpłaty na ogólne cele szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców