Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Kontakt:   r.r.liceum@lo15poznan.pl

1A_G Marcin Bartniczak Z-ca przewodniczącego
1B_G Paulina Kostusiak PRZEWODNICZĄCA
1C_G Monika Bartkowiak
1D_G Włodziemierz Jażdżewski
  Anita Koput
1E_G Roman Lubka
1F_G Anna Tratwal
  Ewa Polowa
1A_P Agnieszka Czapka
1B_P Edyta Pędzyńska
1C_P Magdalena Nowak-Szymankiewicz
1D_P Katarzyna Woltyńska
1E_P Małgorzata Sawicka SEKRETARZ
2 A Angelika Pawlikowska
2 B Sylwia Szawala-Walach
2 C Konrad Dobrzykowski
3 A Agata Rudawska
3 B Adelina Florysiak
3 C Krzysztof Dutkowski Z-ca przewodniczącego

Informacja o składkach

Wysokość składki na Radę Rodziców, na rok szkolny 2019/2020 zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu Rady, które odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Ustalenia będą podane na stronie internetowej szkoły.