Wycieczka klas maturalnych do Warszawy

Poznań pożegnał i powitał nas ciemnością, jednak pomimo wczesnoporannego i późnowieczornego zmęczenia, które musieliśmy odganiać po drodze kupowanymi hurtowo kawami, nic nie zdołało osłabić mocy naszych zadowolonych uśmiechów. W ciągu tych dwóch krótkich (bowiem wszystko, co dobre, szybko się kończy) dni doświadczyliśmy atmosfery radości i beztroski wypełnionego rozmowami i śmiechami autokaru, upragnionego spokoju przy przechadzkach warszawskimi alejkami, zadumy między kolejnymi salami muzeów wypełnionych śladami naszych przodków walczących w imię wolności czy też żalu i dumy obok nagrobków bliskich naszym sercom historycznych postaci. Poza wiedzą na temat zdarzeń przeszłości, udało nam się wywieźć z Warszawy coś prawdopodobnie cenniejszego: nowe znajomości, niezapomniane wspomnienia z udziałem naszych przyjaciół i opiekunów, z którymi na chwilę mogliśmy zapomnieć o codzienności uginającej się pod ciężarem obowiązków przygotowań do matury, wyryte w pamięci zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz satysfakcję – z wyjazdu i możliwości, które przed nami otworzył, z siebie, a także z naszego miasta Poznania i tego, jak porównywalnie piękny wydał nam się nawet wobec sławetnej Warszawy. Mimo wszystko, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i zdaje się, że teraz, wracając już do rzeczonego domu i własnych łóżek, możemy w końcu przyznać temu powiedzeniu pewną słuszność.

ps. Do Warszawy wybrało się 86 uczniów i 6 nauczycieli. Jechaliśmy dwoma autokarami. W jednym zdarzyła się awaria W oczekiwaniu na kolejny tańczyliśmy Belgijkę, rozmawialiśmy i z całą pewnością nie był to czas stracony!

Opiekunowie

Świetne miejsca i zabytki, fantastyczna ekipa i cudowni nauczyciele w naszej wielkiej stolycy 🙂 Było naprawdę super! ♥

Fenomenalny przewodnik i fenomenalny pan prof. Malinowski.

Niezapomniana wycieczka, wspomnienia które udało mi się stworzyć w Warszawie zostaną ze mną na długie lata.

Fajnie spędzony czas ze znajomymi.

Wspaniały czas pojednania z najbliższymi. Cudowne towarzystwo, wyczerpujące zwiedzanie najważniejszych miejsc Warszawy. Polecam!!!

Było super i mega essa ♥  Mega essa i ogólnie Warszawka to  kozackie miejsce. 

Kocham jeździć autokarem, super sprawa 🙂

Skrzyżowanie Prostej i Żelaznej, Muzeum Polin i Złote Tarasy!

Dostrzegłem w kadrze pedagogicznej pierwiastek człowieczeństwa.

Wybitny wspaniały i profesjonalny pilot który swym blaskiem, elokwencją i zaangażowaniem uczynił wycieczkę do Warszawy niezapomnianą.

Nigdy nie widziałem tylu cycków na raz ♥ Ps. Rzeźb he he

Fajna wycieczka, najlepszą atrakcją poznanie przyjaciółek, mam nadzieję na powtórkę.

Super atmosfera, atrakcje gitówka. Polecamy:)

Mocne polecanko, integracja pełną parą:)

Fajnie. Super plan i super przygoda!

Towarzystwo wyborowe, wystrzałowi nauczyciele, piękna Warszawa (troszkę za dużo muzeów)

Wycieczkę uważam za udaną. Nie podobał mi się pośpiech. Hotel bardzo przyjemny i klimatyczny. Ogółem Warszawa bardzo mnie zaskoczyła. Najlepszy punkt wycieczki to zapierające dech w piersiach widoki i futurystyczne szklane budynki i wieżowce. Muzea dały mi dużo do myślenia, a spacer w Łazienkach  ukoił nerwy i sprawił, że można było podziwiać piękno natury. Towarzystwo było miłe, a nauczyciele chociaż na chwilę mogli porozmawiać z uczniami na tematy niezwiązane ze szkołą. Muszę także pochwalić panów kierowców którzy bezpiecznie i profesjonalnie prowadzili nasz autokar. Wielkie podziękowania należą się panu przewodnikowi, który w ciekawy sposób opowiadał nam o stolicy i jej urokach. Wycieczkę zapamiętam na długo w pamięci jak i w moim telefonie który przepełniony jest pięknymi widokami i szczególnymi momentami. Naprawdę polecam ♥

Zwiedzanie Warszawy

Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Żydów Polskich Polin

Warszawa w obiektywie

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content