28. Akcja Sprzątania Świata 2021

Dania 23.09.2021r klasy 3 po gimnazjum wzięły udział w 28 Akcji Sprzątania Świata pod nazwą ” Myślę, więc nie śmiecę”.
Celem był wzrost świadomości ekologicznej naszych uczniów.
Każda grupa pod przewodnictwem nauczycieli wychowania fizycznego, tj. Beata Szymańska, Łukasz Grabowski, Zbigniew Lubczyński oraz Emilia Podgórska, sprzątała okolice szkoły oraz rejony pobliskiego parku.
Udało zebrać się 5 worków różnorodnych odpadów, między innymi parasol, drewniane deski, wózek sklepowy…

Mamy nadzieję, że rozwinęliśmy w uczniach wrażliwość na otaczające środowisko i zmotywowaliśmy ich do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, a także do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.

Emilia Podgórska

Skip to content