122 rocznica urodzin prof. W. Degi

Już tradycyjnie pierwsze miesiące roku szkolnego są dla nowych uczniów czasem poznawania życia szkoły i jej patrona. Towarzyszą temu konkursy, prelekcje i wizyty w muzeum. Punktem szczególnym jest wyjście klas pierwszych wraz z wychowawcami na cmentarz Junikowski by zgromadzić się wokół grobu profesora Wiktora Degi. Miało to miejsce w rocznicę urodzin naszego patrona. 7 grudnia 2018 roku udaliśmy się tam aby uczcić jego postać. Po krótkiej modlitwie, której przewodniczył ks. Bartosz Kulczyk zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Wszystko odbywało się w atmosferze skupienia, powagi i szacunku.

Wystawa „Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega – wspomnienie o życiu i dziele”

W listopadzie klasy pierwsze wybrały się do Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na  wystawę biograficzną poświęconą patronowi szkoły profesorowi Wiktorowi Dedze, wielkiemu ortopedzie, powstańcowi wielkopolskiemu, żołnierzowi 1939 roku, powstańcowi warszawskiemu, rektorowi poznańskiej Akademii Medycznej, pionierowi nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji medycznej w Polsce i na świecie.
Wystawa została przygotowana przez MUM we współpracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. W. Degi, została objęta honorowym patronatem JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

więcej zdjęć z wyetawy o prof. Wiktorze Dedze znajduje sie na https://www.lo15poznan.pl/patron/

Skip to content