Być jak Alfred Hitchcock

Nie tak dawno temu podczas przeglądania wiadomości ze świata filmu natrafiłem na ciekawą informację: znany mi samozwańczy mistrz romantycznych thrillerów, który zgłosił swoją prezentację w PowerPoincie do Oscarów i przyjechał z animowanymi GIFami do Sundance, zabiera się za kolejny film. Oj tak, jeszcze tego było mi trzeba w 2020 roku.
Nie wiem, czy tylko ja tak mam, lecz jest coś takiego w reżyserach bez talentu,co sprawia, że chcę oglądać każdy ich film. Chociażby taki Tommy Wiseau, który prawie dwadzieścia lat temu trwale zbezcześcił zawód aktora i reżysera w swoim magnum opus The Room; w przyszłym roku wydaje swój film o morderczym rekinie, którego po prostu nie mogę się doczekać. Albo Neil Breen, największy megaloman w historii kina, który zaczął niedawno kręcić kolejny beznadziejny film o tym, że jest bogiem, a politycy są źli; dla mnie to będzie pozycja obowiązkowa. No i jest jeszcze on. James Nguyen, największe beztalencie z całej trójki, na którego najnowszą produkcję czekam najbardziej ze wszystkich.
Nigdy nie miał łatwo. Urodził się w Wietnamie podczas wojny ze Stanami Zjednoczonymi, do których wyjechał w wieku dziesięciu lat. Podczas gdy rodzice ciężko pracowali, aby móc przeżyć, James jako dziecko oglądał stare filmy w telewizji. Jego idolem szybko stał się Alfred Hitchcock, a ulubionym filmem – Ptaki. Chciał być taki jak on; tworzyć filmy, które fascynują i przerażają jednocześnie. Stało się to jego nowym celem w życiu. Marzenia zaczął spełniać dopiero po trzydziestce, kiedy to założył firmę Moviehead, wpierw internetowe kino, a później studio filmowe. W końcu James był spełniony, w końcu mógł tworzyć filmy, w końcu świat mógł o nim usłyszeć. I co z tego wyszło?
Ano nic. Jego dwa pierwsze filmy, Julie&Jack i Replica, były według Nguyena innowacyjnym romantycznym dreszczowcem. A czym były naprawdę? Ani romansem, ani tym bardziej dreszczowcem. Ale innowacyjności nie można tym dziełom odmówić. Nikt wcześniej tak bardzo nie rozumiał, jak robi się filmy niż James. Jednak dopiero trzecia produkcja ukazała pełnię możliwości reżysera. Chcąc oddać hołd swojemu idolowi z dzieciństwa, Alfredowi Hitchcockowi, chciał nakręcić remake jego kultowego filmu o krwiożerczych ptakach. Ponieważ filmy Nguyena były klapą finansową i nie stać go było na prawa do marki, James musiał co nieco pozamieniać, aby nikt nie mógł go posądzić o złamanie praw autorskich.
I tak oto powstała Ptakodemia: Szok i Terror. Ten całkiem dosadny podtytuł doskonale oddaje emocje, które odczuwa widz, który nie był gotowy na coś takiego. Operator nieumiejący utrzymać stabilnie kamery przez dłużej niż pół minuty, dźwiękowiec niepotrafiący zsynchronizować obrazu z dźwiękiem, aktorzy wypadający beznadziejnie nawet z cyfrowymi brzozami z filmu Smoleńsk i crème de la crème – efekty specjalne, największy obraz nędzy i rozpaczy. Na nakręcone wcześniej sceny James wkleił GIFy z ptakiem w niskiej jakości machającym skrzydłami w górę i w dół, a następnie dodał dźwięk imitujący (słowo klucz) ptaka o natężeniu niemal przekraczającym próg bólu dla człowieka. A po skończeniu swoich prac jakby nigdy nic zgłosił swój film na słynny festiwal filmowy Sundance, na całe szczęście bezskutecznie. Mimo tego Ptakodemia okazała się tak beznadziejnym filmem, że ludzie zaczęli ją oglądać masowo i stała się dziełem dziś kultowym. Sukces okazał się tak ogromny, że trzy lata po premierze powstał sequel, Ptakodemia: Wskrzeszenie. I okazała się jeszcze gorsza niż pierwsza część. Tym razem nawet włosy operatora potrafiły nieraz zasłonić obraz kamery, a James nic z tobiez tego nie robił. Druga Ptakodemia z miejsca została ogłoszona z miejsca najgorszym filmem wszech czasów, nie zarobiła jednak tyle na siebie, aby był sens tworzyć kolejne części. Do czasu.
Mamy rok 2020. Sytuacja nie za ciekawa, nie tylko w kontekście zdrowotnym, politycznym, ale także i kulturowym. Zgadliście. James Nguyen ogłosił, że ruszaz produkcją Ptakodemii III: Morski orzeł. Nic już nie będzie takie samo.

B.A. II E_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content