Cyberbezpieczeństwo

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Od 2004 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej, na początku lutego obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. W roku bieżącym DBI przypada 5 lutego. 

Dzień Bezpiecznego Internetu w XV LO i Gimnazjum 

W lutym lekcje informatyki w klasach pierwszych są przeznaczone na omówienie bezpiecznego korzystania z sieci.
Uczniowie klas drugich i trzecich mają zaplanowane spotkanie z prawnikiem, który opowie o bezpieczeństwie w sieci, przestępstwach internetowych i ich konsekwencjach.
Uczniowie klas trzecich gimnazjum wypełniają ankietę dotyczącą korzystania z Internetu.
W poniedziałek 11 lutego odbędzie się spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz konkurs na temat Internetu, jego zalet i zagrożeń.

W szkole pojawi się wiele plakatów i materiałów dotyczących korzystania z Internetu.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Od 2004 roku, z inicjatywy Unii Europejskiej, na początku lutego obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu. W roku bieżącym DBI przypada 6 lutego. Jest to okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów sieci wśród dzieci i młodzieży.


W roku szkolnym 2017/2018 priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej to m. in.: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Pani Minister Edukacji Narodowej w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci wystosowała  list skierowany do środowiska oświatowego, w którym zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie. Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z jego treścią (treść listu).
Ponadto na  stronie Bezpieczna Szkoła + zamieszczony jest dokument o zagrożeniach i zalecanych działaniach w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.


 

Dzień Bezpiecznego Internetu w XV LO i Gimnazjum 

Na przełomie stycznia i lutego lekcje informatyki w klasach pierwszych traktowały o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

Klasy drugie podejmują temat bezpieczeństwa w sieci na lekcjach wychowawczych.

Uczniowie klas trzecich mają zaplanowane spotkanie z prawnikiem, który opowie o przestępstwach internetowych i ich konsekwencjach.

Uczniowie klas drugich gimnazjum odbyli cykl zajęć o cyberprzemocy z pedagogiem szkolnym.
We wtorek 6 lutego odbędzie się spotkanie dla gimnazjalistów dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz konkurs na temat Internetu, jego zalet i zagrożeń.

Gazetka szkolna przypomni wszystkim zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Uwaga konkurs!

Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat:
1. Internet w edukacji młodego człowieka: szansa czy zagrożenie?
2. Internet w kontaktach międzyludzkich: most czy mur?
3. Gdyby nagle Internetu nie było…?

A jeśli wolisz inne formy wypowiedzi niż opowiadanie, esej czy rozprawka stwórz pracę plastyczną, mem wykorzystując komputer lub nie.

Masz czas do końca lutego. Prace należy oddawać do nauczycieli informatyki osobiście lub mailowo.
Najlepsze prace będą nagrodzone. Nagroda rzeczowa, ocena z języka polskiego i informatyki, publikacja w gazetce szkolnej.


 

Skip to content