Czy technologie ogłupiają?

Co robisz zaraz po wstaniu z łóżka? Do czego jesteś przyzwyczajony, gdy kładziesz się spać? Jak spędzasz czas z przyjaciółmi, rodziną, czy „drugą połówką”? 
Zadaj sobie te pytania i zrób rachunek sumienia – czy po przebudzeniu myślisz o powiadomieniach z Twittera? Potrafisz zasnąć bez telefonu? Patrzysz w niego, kiedy rozmawiasz z drugą osobą?
Rozwój technologiczny jest niepowtarzalną szansą dla ludzkości. Technologie dają nam pole do popisu, żyjemy lepiej niż kiedykolwiek, wiemy więcej niż kiedykolwiek. Jednak postęp elektroniczny niesie ze sobą też wiele negatywów, o których na pewno każdy słyszał lub sam zdołał je spostrzec w swoim życiu. 

Możesz myśleć samodzielnie
Jako społeczeństwo jesteśmy przyzwyczajeni do portali społecznościowych i informacji, które możemy pozyskać w kilka sekund. Najczęściej zakładamy, że każda z nich jest prawdą i nie jesteśmy dociekliwi. Wniosek – stajemy się rozleniwieni. Internet pozwala nam na łatwe zdobycie informacji a my mu ufamy. Dochodzi do tego, że nasze twórcze myślenie wymiera. Mało jest osób w młodym wieku, które sięgają po papierowe książki albo chociaż po sprawdzone artykuły w Internecie. Czytanie od deski do deski zaczyna sprawiać nam trudności. Twitter, facebook, instagram, snapchat – to zajmuje nam większość czasu. Nie jest to złe, lecz żeby stało się zdrowe i skierowane na dobro nas samych, to trzeba zachować umiar! Musimy pamiętać o swoim rozwoju   i kreować samego siebie nie w sposób systemowy, który narzucają nam media społecznościowe, strony internetowe itp. Należy pamiętać, że nie jesteśmy niewolnikami technologii, a ona jest po to, byśmy żyli lepiej. Wystarczy tylko dobrze ją spożytkować. 
Dodatkowo, przeprowadzono badania, z których wynikło, że tracimy pewność własnego zdania. Jesteśmy niepewni własnej wiedzy, unikamy mówienia o swoich poglądach. Zapominamy, że my wiemy. Nie tylko Internet ma w sobie pokłady wiedzy. 

Monitor to nie skóra 
Następny aspekt to bliskość. Przypomnij sobie – prowadzisz rozmowy…  i co? Sięgasz po telefon w ich trakcie? Jesteś skupiony na tym, co przekazuje ci rozmówca czy myślami odfruwasz daleko od rzeczywistości? Aspołeczność to problem wielu nastolatków. Ciągnie nas wtedy do wirtualnego poznania innych ludzi. Nie każdy przecież jest pewny siebie i potrafi bez oporu prawić o swoich przekonaniach. Lecz ucieczka w świat Internetu, nawet nie próbując nic zmienić, jest krokiem w tył w naszym rozwoju. Starania i wysiłek, by być lepszym człowiekiem, są męczące, natomiast na wyciągnięcie ręki mamy łatwe rozwiązania, które mogą tak naprawdę okazać się zgubne. „Obawiam się dnia, kiedy technologia weźmie górę nad stosunkami międzyludzkimi. Świat będzie miał pokolenie idiotów” – teraz słowa Einsteina mają silniejsze znaczenie niż kiedyś. 
Wiele par i przyjaciół poznało się w Internecie i są szczęśliwi. Poznawanie ludzi w ten sposób nie jest złe, jednak, nie pamiętając o równowadze między rzeczywistością a internetowym Omelas, możemy się zgubić i już nie odnaleźć drogi powrotnej.

Zatrzymaj się i porozmyślaj 
Można znaleźć wiele argumentów na to, że technologie szkodzą lub nie szkodzą. Odrzućmy te teorie i zastanówmy się, w jaki sposób technologia może nam pomóc. Tylko ty decydujesz o tym, w jaki sposób używasz nowinek ze świata. Wszystko sprowadza się do tego, by zacząć używać ich z rozsądkiem. Przecież warto mieć wiedzę nie tylko w komputerze i telefonie, ale i w głowie. 

Maja C. 1a

 

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content