Czy współcześnie można mówić o rycerskości?

W czasach średniowiecza rycerz był osobą wręcz idealną dla ówczesnej ludzkości, swego rodzaju wzorem. Cechy takie jak honor, odwaga, męskość, wierność, lojalność i patriotyzm były bardzo istotne. Jednak teraz współczesnymi rycerzami mogliby być tylko niektórzy, np. tacy, którzy respektują prawo i szanują kobiety.
Najlepszymi przykładami współczesnych rycerzy są niewątpliwie Rudy, Alek i Zośka z „Kamieni na szaniec”. Byli odważni, męscy, wierni ojczyźnie i sobie nawzajem. Mieli również damy swojego serca, które kochali i szanowali. Wykazali się taką odwagą i zaangażowaniem, że poświęcili życie dla Polski. Myślę, że ich z pewnością można nazwać rycerzami.
Uważam, że gdyby każdy chłopak czy mężczyzna chociaż trochę się postarał, mógłby w małym stopniu czuć się współczesnym rycerzem, a wtedy z pewnością świat byłby lepszy.

Julia Murawska 1a_g

Skip to content