Dzień języka polskiego 2018

Dnia 12.03.2018 odwiedzili naszą szkołę studenci wydziału filologii polskiej (UAM), by przeprowadzić warsztaty w ramach Dni Języka Polskiego. Przedstawili nam historię pisma oraz metody jego utrwalania, które z biegiem lat niezmiernie się zmieniły. Z pasją i zaangażowaniem opowiadali o ciekawostkach związanych z tym epokowym wynalazkiem. Na zakończenie, każdy z nas miał możliwość wypróbowania swoich sił w niełatwej sztuce pisania na papierze za pomocą pióra i atramentu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.
Wiktoria Madejewska, Ia

WYKŁAD PROF. EWY KOŁODZIEJEK Z US
Dnia 19 marca br. w auli naszej szkoły miał miejsce niezwykły wykład. Odwiedziła nas członkini Prezydium Rady Języka Polskiego, pracująca na co dzień na Uniwersytecie Szczecińskim – prof. Ewa Kołodziejek.
To już drugi wykład, z którym przyjechała do nas pani Profesor. Tym razem nieco prowokacyjnie zadała pytanie: Po co nastolatkom wiedza dotycząca poprawności językowej? Szukając na nie odpowiedzi, mogliśmy usłyszeć o koncepcji językowego obrazu świata autorstwa E. Sapira. Odwołaliśmy się także do myśli Ludwiga Wittgensteina, który mówił: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.
Przywołując dziesiątki przykładów, prof. Ewa Kołodziejek odpowiedziała na tytułowe pytanie, dowodząc, że stosowanie zasad kultury językowej pozwala młodym ludziom osiągnąć podstawowy cel komunikacyjny – porozumieć się. A w dodatku umożliwia zrobienie tego w taki sposób, aby się nie ośmieszyć.
Podczas wykładu padały z sali liczne pytania od zgromadzonej w auli publiczności. A na zakończenie pani Profesor obiecała, że odwidzi nas za rok.

W korytarzu szkolnym można było obejrzeć wystawę zdjęć związaną z poprawną polszczyzną.

Skip to content