Jan Kochanowski pod ulubioną lipą na rycinie Henryka Pillatiego (1864).

Gdyby poeci staropolscy mieli napisać fraszkę współcześnie…

Skip to content