Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

W środę 26 kwietnia uczniowie części matematycznej klasy II b uczestniczyli w warsztatach na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zajęcia miały tytuł „Gry grafowe” i dotyczyły podstawowych pojęć z teorii grafów. Panie doktorantki z Zakładu Matematyki Dyskretnej w bardzo ciekawy i przystępny sposób zapoznały uczestników zajęć z problemem czterech barw, czyli jak pokolorować mapę. Omówiły zagadnienie drogi chińskiego listonosza i projektowania metra. Po warsztatach młodzież zwiedziła wystawę „Muzeum komputerów” na których można było zobaczyć bardzo ciekawe stare i nowe komputery.

Skip to content