Hiszpania 2019

Podczas tegorocznej wycieczki zagranicznej, która odbyła się w dn. 24-29 maja, mieliśmy okazję zwiedzić Barcelonę i wybrzeże Costa Brava.
Spod szkoły udaliśmy się autokarem na lotnisko do Berlina, a stamtąd polecieliśmy prosto do zazwyczaj słonecznej Hiszpanii, która przywitała nas jednak… deszczem i 18 stopniami Celsjusza. Zmęczeni całonocną podróżą zameldowaliśmy się w hotelu i zjedliśmy pierwszy z wielu fantastycznych posiłków. I mimo iż nie przywitała nas piękna śródziemnomorska pogoda, miło spędziliśmy czas w miasteczku Malgrat de Mar, witając się z Morzem Balearskim i zbierając siły na później.
Następny dzień zaczął się bardzo intensywnie. W planie mieliśmy zwiedzenie najważniejszych miejsc w Barcelonie. Zaczęliśmy od pięknego kościoła Sagrada Familia zaprojektowanego przez Antoniego Gaudiego i wciąż pozostającego w budowie. Ponoć zakończenie prac ma nastąpić w 2020 r. Kolejnym punktem programu była wizyta na stadionie Camp Nou, a ci, których nie interesuje piłka nożna, pojechali na Plac Królewski i odwiedzili dawną arenę do walki byków zamienioną obecnie w galerię handlową. Później całą grupą poszliśmy na spacer po najpopularniejszym katalońskim deptaku – Ramblas oraz po Dzielnicy Gotyckiej. Ostatecznie zjedliśmy podwieczorek w La Boquerii –  najbardziej znanym bazarze w Barcelonie. Ma on aż 13 631 metrów kwadratowych powierzchni. Pełne kolorów, zapachów i najwspanialszych smaków miejsce było prawdziwą eksplozją wrażeń.
Kolejnego dnia pogoda zdawała się być wprost idealna na plażowanie. Zaczęliśmy od rejsu katamaranem do położonego na półce skalnej miasteczka Tossa de Mar z zabytkowymi średniowiecznymi zabudowaniami. Zwiedziliśmy to urocze miejsce, zrobiliśmy drobne zakupy, a skończyliśmy zabawą na plaży. Niektórzy nie dowierzali, jak silne może być hiszpańskie słońce i wieczorem przybrali barwę… krewetek, ale bawiliśmy się przednio.
Czwartego dnia udaliśmy się do Girony – miasteczka zwanego Florencją Katalonii. Zaczęliśmy zwiedzanie od klimatycznego starego Miasta: XVII-wiecznego kościoła Sant Felix wzniesionego w miejscu starych katakumb i Dzielnicy Żydowskiej. Widzieliśmy też most zaprojektowany przez samego Eiffela. Następnie pojechaliśmy do średniowiecznego miasteczka Beslau. Spacerowaliśmy po malowniczej miejscowości, zwiedzając romańską zabudowę dawnej osady. 
Ostatniego dnia po wykwaterowaniu z hotelu udaliśmy się do centrum mieszkalnej części Malgrat de Mar. Z punktu widokowego obserwowaliśmy piękny widok na rozciągające się przez nami wybrzeże. Wycieczkę zakończyliśmy pożegnaniem się z morzem, a potem z Barcelony polecieliśmy do Berlina. Stamtąd już tylko kilka godzin jazdy dzieliło nas od Poznania.
Hotel, w którym mieszkaliśmy, był bardzo komfortowy – karmiono nas pysznie i obficie, mieliśmy okazję spróbować prawdziwej kuchni katalońskiej. Na pewno nikt nie chodził głodny, szczególnie, że co wieczór przechadzaliśmy się pobliskim deptakiem, degustując różnorodne miejscowe przekąski, tzw. tapas. Dodatkową atrakcją były codzienne tańce w hotelu organizowane przez obsługę dla gości.  Nielubiący tańczyć mogli pograć w bilard lub cymbergaja albo skorzystać z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi ulokowanych na świeżym  powietrzu pod palmami.

Tej hiszpańskiej przygody długo nie zapomnimy! Już czekamy na kolejną wycieczkę.

Zdjęcia Szymona Ł

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content