Jaką rolę w polityce odgrywa odpowiedzialność etyczna?

Odpowiedzialność etyczna odgrywa bardzo znaczącą rolę w dziedzinie polityki. Politycy, jako osoby wybrane przez społeczeństwo, powinni godnie reprezentować ludzi oraz kierować się zasadami moralnymi. Powinni również przestrzegać ustalonych zasad
i reguł oraz zachowywać się nad wyraz odpowiedzialnie, gdyż kierują oni ogromną liczbą osób i to na ich barkach spoczywa nadzorowanie codziennego życia społeczeństwa
w aspektach finansowych, kulturowych, społecznych, zdrowotnych itd.
Cały system polityczny jest oparty na zasadach, tak samo jak etyka. Wszędzie obowiązują reguły, które mają wskazywać nam, co jest dobre, a co złe oraz jak postępować w danych sytuacjach, o tym wszystkim naucza właśnie etyka – jedna z podstawowych dziedzin filozofii. Moim zdaniem czołowych przedstawicieli sceny politycznej odpowiedzialność etyczna dotyka szczególnie mocno, z uwagi na ich stanowisko. Mimo pozostawania „ponad” społeczeństwem, dyplomaci powinni traktować ludzi na równi z samym sobą i traktować ich z szacunkiem. Wszyscy ludzie, tak samo jak politycy, powinni kierować się zasadami, które określa etyka. 
Maja Kłos 1c 

Odpowiedzialność etyczna pełni bardzo dużą rolę w polityce. Przedstawiciele danego kraju podejmują wszelkie decyzje dotyczące państwa. Dodatkowo muszą oni godnie reprezentować swój naród. Przestrzeganie wszystkich zasad i niełamanie prawa również nie powinno być dla nich obojętne. My, jako obywatele, powinniśmy czuć się bezpiecznie w kraju, w którym mieszkamy, a politycy są zobowiązani nam to bezpieczeństwo zapewnić. Wszystko zależy od ich wyborów – tak jak w etyce. Muszą wybierać pomiędzy dobrem swoim a dobrem ogółu.
Maja Szymańska 1c LO

Skip to content