Klasa 1Cg na inauguracji roku akademickiego

Klasa 1C_G wzięła udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych uczestniczących w programie dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego „Akademicka Klasa”. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu i miała podniosły charakter.
Wzięli w niej udział pracownicy Uniwersytetu wraz z panem Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, prof. dr hab. Maciejem Szymczakiem oraz uczniowie kilku poznańskich liceów ze swoimi nauczycielami.
Rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie wysłuchaliśmy przemówienia Dyrektora Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prof. dr hab. Krzysztofa Malagi. Pan profesor zachęcał do poszukiwania swoich pasji i talentów, zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi w życiu codziennym oraz w rezultacie, studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Następnie pan Prorektor wraz z dyrektorami studiów wręczyli indeksy uczestnikom programów dydaktycznych.
Po wręczeniu indeksów pani Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej dr hab. Ewa Mińska –Struzik, prof. UEP wygłosiła wykład inauguracyjny pt. ” Ro(c)k w gospodarce” w ciekawy sposób – przy wykorzystaniu muzyki rockowej, prezentując trendy w gospodarce światowej i polskiej.
Całe wydarzenie zakończyliśmy odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” – pieśni wykonywanej podczas każdej uroczystości akademickiej.

Skip to content