Metody rozdzielania mieszanin
 
W dniu, 6 grudnia uczniowie klasy 1D_P o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM. Tematem przewodnim zajęć były metody rozdzielania mieszanin.
Uczniowie w grupach dwuosobowych wykonali następujące eksperymenty:
Rozdzielanie mieszaniny przez sączenie
Rozdzielanie składników mieszaniny poprzez odparowanie
i krystalizację
Separacja składników mieszaniny na drodze ekstrakcji
Rozdzielanie mieszaniny na drodze chromatografii bibułowej
Rozdzielanie mieszaniny poprzez destylację

Nad całością czuwały pani prof. dr hab. Anna Gąsowska oraz pani prof. dr hab. Krystyna Nowińska.


Wykład na Wydziale Technologii Chemicznej
 

W dniu 8 listopada uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w wykładzie pt.” Jądro atomu i jego przemiany”, który wygłosił dr inż. Zbigniew Górski. Prowadzący przybliżył słuchaczom najnowszy model budowy jądra atomu oraz kinetykę rozpadu promieniotwórczego. Młodzież mogła również dowiedzieć się: co to są naturalne i sztuczne szeregi promieniotwórcze, jak oszacować masę i gęstość nukleonu oraz na czym polega rozszczepienie jądrowe.


Klasa Idp w Laboratorium Wyobraźni

W dniu 25 października uczniowie klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w wycieczce do Laboratorium Wyobraźni. Młodzież wzięła udział w wielu formach zajęć edukacyjnych. Dzięki udziałowi w interaktywnej ekspozycji czasowej mogli dowiedzieć się: co to jest widzenie 3D,jak wytwarza się zdjęcia anaglifowe oraz na czym polega proces tworzenia się tęczy w przyrodzie. W laboratorium przeprowadzili eksperymenty w wyniku których otrzymali środki czystości i zbadali ich właściwości. Wielu emocji dostarczyły również wszystkim uczestnikom przygotowane przez organizatorów zagadki logiczno-matematyczne, w których nawet najbardziej błyskotliwy umysł może się zaplątać.

Skip to content