Kompetencje miękkie – moja rola w zespole – kl Icg na UE

W środę, 15 stycznia, klasa 1C_G o profilu turystyczno-językowym wzięła udział w warsztatach zatytułowanych „Kompetencje miękkie – moja rola w zespole”, które zostały zorganizowane w ramach patronatu Uniwersytetu Ekonomicznego na terenie uczelni. Celem tych warsztatów była nauka rozpoznawania swoich mocnych stron i naturalnych ról, jakie przyjmujemy współpracując w grupie.
Warsztaty poprowadziła pani doktor Anna Wach, która po słowie wstępu i wprowadzenia do tematu podzieliła uczniów na pięć zespołów po 4-5 osób każdy. Pierwszym zadaniem było nadać zespołowi nazwę i przedstawić się. Następnie każda grupa otrzymała zestaw materiałów, z których należało w ciągu 18 minut ułożyć jak najwyższą wieżę. W skład zestawu wchodziło 20 nitek suchego makaronu spaghetti, 1 metr papierowej taśmy klejącej, 1 metr sznurka oraz 1 pianka typu Marshmallow. Po skonstruowaniu wieży pianka miała być zatknięta na jej czubku, a wieża musiała stabilnie stać przynajmniej na moment mierzenia.
Było to niezmiernie trudne wyzwanie, wszystkie zespoły bardzo poważnie podeszły do wyznaczonego zadania przyjmując różne strategie jego wykonania. Było wiele emocji.
Udało się zbudować wspaniałe konstrukcje, z których najwyższa miała 60 cm.
Nadszedł czas na analizę. Okazało się, że celem zajęć nie było tylko wspólne budowanie wieży, a rozpoznanie i nazwanie ról, jakie uczestnicy przyjmowali podczas wykonywania tego zadania. Po wypełnieniu bardzo szczegółowego kwestionariusza i podsumowaniu jego wyników każdy uczeń otrzymał informację o swojej postawie podczas pracy zespołowej, jaką przyjmuje rolę oraz które zachowania pomagają wspólnie osiągnąć wyznaczony cel, a które to utrudniają. Okazało się również, że każdy może pełnić kilka ról, nie musi to być tylko ta jedna, dominująca. I tak uczniowie dowiedzieli się, kto jest naturalnym liderem, siewcą, człowiekiem akcji, sędzią, człowiekiem grupy, praktycznym organizatorem, człowiekiem kontaktów, perfekcjonistą, czy specjalistą. Co ciekawe, każda z ról jest ważna i potrzebna, ale niewłaściwie pełniona również może stanowić poważną przeszkodę w drodze do sukcesu grupy. Istotne jest poznanie swoich zasobów i takie kierowanie nimi, aby podejmując się działań w grupie przyjąć funkcje, które przyczynią się do wspólnego osiągniecia wyznaczonego celu.
Zajęcia na uniwersytecie były zwieńczeniem półrocznej współpracy patronackiej. Już po feriach klasa rozpocznie kolejną serię wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Skip to content