Komunikat dyrektora szkoły

Organizacja pracy szkoły od 19.10.2020 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie

Od poniedziałku 19 października 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.  Do odwołania zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (poprzez platformę Teams).  Biblioteka szkolna czynna będzie codziennie w zmienionych godzinach pracy, które umożliwią uczniom wypożyczenia książek po zakończeniu zajęć zdalnych. Do dyspozycji uczniów i rodziców będą również pedagog i psycholog. Dokładne godziny ich pracy i możliwości kontaktu podamy po niezbędnych uzgodnieniach. O ewentualnych problemach związanych z nauczaniem zdalnych proszę informować wychowawców klas. O wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie nauczania zdalnego będziemy informować rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną witrynę www.

Ryszard Pyssa

Dyrektor szkoły