Meksyk

O MEKSYKU INACZEJ

30 maja br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z nie jednym, a dwojgiem podróżników, którzy zwiedzili Meksyk. Państwo Klaudia i Marcin Majdeccy opowiadali nam o tym dalekim kraju bardzo ciekawe historie.
Podkreślili, że Meksyk jest silnie związany z magią. Przejawy wiary w to, że magia istnieje, można spotkać tam na każdym kroku. Państwo Majdeccy spotkali na przykład niejakiego Ricardo, który zajmował się rzeźbieniem i sprzedażą upiornych figurek, na tyle strasznych, że dzieci nie mogły ich oglądać. Figurki te mają magiczną moc. Meksykanie modlą się do nich i uważają, że przynosi to szczęście. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się również, czym są Kolejnym wydarzeniem były ekstremalne zapasy, czyli ustawiona walka w maskach (inaczej „Lucha Libre”). Całe wydarzenie sprawia wrażenie bardzo realistycznej bijatyki i mimo że jest ono zaplanowane, wyreżyserowane, to zdarza się, że przybiera niespodziewany obrót. Na zakończenie spotkania mieliśmy okazję przymierzyć używaną podczas tych zapasów niebieską maskę Blue Demon, efekt był piorunujący.
Później dowiedzieliśmy się, że w Mexico City jedzenie jest wyborne i tanie, według naszych gości, o wiele lepsze niż w Polsce. Co ciekawe, w Meksyku im mniejsza wioska, tym jedzenie droższe. Odwrotnie niż w Warszawie 🙂
W całej stolicy jest pełno klimatycznych kawiarenek, teatrów, wąskich uliczek. Poza tym w centrum jest mnóstwo wielkich hal z różnorodnymi towarami – od owoców morza, po magiczne laleczki. W centrum znajduje się także muzeum z zabalsamowanymi ludzkimi ciałami, które postanowiono wystawić na światło dzienne w celu zarobkowym. Kiedy je odkryto, zorientowano się, że ziemia w tamtych rejonach ma tyle minerałów, że jest w stanie nawet zabalsamować ludzkie ciało, a to stanowi nie lada ciekawostkę turystyczną.
Nasi goście opowiadali nie tylko o wrażeniach z pobytu w stolicy, ale także o wyprawie w mniej bezpieczne rejony – do miejscowości Chiapas. Tam udali się do małego kościółka, który na podłodze ma rozsypane igliwie sosen z porozstawianymi na nim świecami i kadzidłami. Wokoło świeczek umieszczono figurki świętych mających na szyi zawieszone lusterka.  Służą one do… spowiedzi. W tym kościółku dzieją się dziwne rzeczy, rodziny odprawiają nie do końca zgodne z nauką kościoła rytuały nad figurami świętych, w efekcie których przyniesione z domu kury tracą życie, a wypijana podczas obrzędu coca-cola ma wzmagać u modlących odbijanie się, co jest dowodem na… odpuszczenie grzechów.

Słuchaliśmy tych opowieści zafascynowani, chłonąc takie ciekawostki jak ta, że w Meksyku nie można kupić pepsi, producent coca-coli ma tam wyłączność.

Na koniec mogliśmy sprawdzić, ile zapamiętaliśmy z opowieści, grając w kahoota. Zwycięzcy otrzymali niecodzienną nagrodę – mogli spróbować przywiezionych z podróży, smażonych w głębokim tłuszczu… pasikoników.
Podsumowując, spotkanie było bardzo ciekawe i przyjemne. Cieszę się, że miałam przyjemność w nim uczestniczyć. 

Nadia Nowak 1C

Meksyk kojarzony jest często z mariachis, sombrero, tequilą, papryczką chili oraz boskimi plażami Półwyspu Jukatan czy narkobossami jak El Chapo. Tymczasem prawdziwy Meksyk to zdecydowanie coś więcej! Opowiedzą o nim 30 maja o godz. 17 w auli XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego Klaudia i Marcin Majdeccy. Opowiemy Wam o Meksyku tym mniej znanym – zapowiadają. O miejscach magicznych, ukrytych w dżungli, do których dotarcie wymaga czasu i wysiłku. O lokalnych społecznościach mówiących w języku tzotzil, które do dziś praktykują pogańskie obrzędy w katolickim kościele. O niezwykłych cenotach, piramidach majańskich i azteckich, ukrytych w gąszczu lasu tropikalnego. O najpiękniejszym na świecie Dniu Zmarłych, jaki było nam dane spędzić u bram Mictlan, czyli meksykańskiej krainie zmarłych.A także o tym, jak znaleźliśmy się w wiosce Zapatystów i wyszliśmy z tego cało. O wędrówce po Meksyku opowiedzą 30 maja o godz. 17 podczas kolejnego spotkania KOiR Klaudia i Marcin Majdeccy, którzy odkrywają świat na własną rękę poza utartym szlakiem. Totalnie uzależnieni od podróży, nie mogą usiedzieć w jednym miejscu. Swoje serca zostawili w krajach Ameryki Łacińskiej. Na blogu wktorastrone.pl inspirują do bliższych i dalszych podróży.
Zapraszamy, wstęp wolny.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content