Moja historia…

Na początku cofnijmy się o jakieś 9 lat…

Otóż przedstawiam wam małą dziewczynkę, można śmiało powiedzieć niezbyt sprawną, zarozumiałą, rudą zołzę z predyspozycjami do spędzenia reszty życia ze swoim ”ja”, paczką chipsów, colą i najlepiej przed komputerem. Brak jakichkolwiek zainteresowań, no z wyjątkiem muzyki, śpiewu, to było coś, co już od najmłodszych lat nakręcało naszą główną bohaterkę. Nadszedł czas wybrania 4 klasy szkoły podstawowej, pierwsze zmiany, profile klas…
Językowa…. Ogólna…. Sportowa… Pierwsza rozmowa z rodzicami, dywagacje…
Zapadła decyzja. ”Czas zmienić swoje życie, zgłaszamy Cię do klasy sportowej, będziesz grała w koszykówkę” – powiedziała mama.
”O ile zdasz testy sprawnościowe, a chętnych jest wielu..” – delikatnie drwiąc, dodał tata.
Małolata nie do końca była zadowolona z obrotu sprawy… Klasa sportowa, treningi, bieganie od kosza do kosza… ”No bez jaj”…
Jednak powątpiewanie taty w zdanie testów i dostanie się do klasy potraktowała jako wyzwanie…
Nadszedł ten dzień, w którym wszyscy chętni uczniowie musieli pokazać dlaczego to właśnie oni mają zostać przyszłymi gwiazdami NBA/ WNBA. Bieganie, pomiary czasu, rzuty, wyniki, sprawność, jakieś dziwne notatki sporządzane przez trenerów… Oczekiwanie… Nie udało się… lista rezerwowych… No dobre i to, chociaż i rezerwowych jest wielu… W domu temat ucichł, chociaż dziewczynka miała żal, jej punkt widzenia się zmienił, chciała spróbować, być kimś…
Któregoś razu, po powrocie ze szkoły, mama przekazała jej radosną nowinę – ”Dzwonili z klubu sportowego, zwolniło się jedno miejsce w klasie, zostałaś przyjęta!” Ogromna radość, ale też chwila przejęcia… Tysiąc myśli naraz…”. Ale ja tam nikogo nie znam, przecież nie umiem grać, nigdy nie trenowałam… Obozy, kilka treningów dziennie, jak ja to przeżyję? Ciuchy! Przecież trzeba mieć odpowiednie obuwie, spodenki…”. I tak zaczęły się pierwsze zmiany. Gra drużynowa sprawiła, że zołza była już mniejszą zołzą, potrafiła dogadać się z rówieśnikami, zaangażowała się w treningi, porzuciła chipsy, colę (no może niezupełnie, ale nie były już nieodzownym elementem jej życia). Po 4 latach ”biegania za piłką” zmieniła się szkoła, trenerka, zespół… Już nic nie było jak wcześniej, w dodatku pojawiła się kontuzja… Wszystko to przyczyniło się do rezygnacji z dalszego trenowania.
Minęło pół roku, rehabilitacja… Brak ruchu… Znów parę kilo za dużo… Brak pomysłu na siebie…

Do pewnego momentu!
Ruda bohaterka wybrała się na pierwsze zawody swojego brata, który trenował zapasy. Ze zdumieniem oglądała pojedynki zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Miała również przyjemność poznać trenera, który zaprosił ją na trening. Dziewczynka jednak nie była przekonana… ”Bicie, turlanie się po jakiejś macie, to zupełnie co innego niż koszykówka. „Nie ma opcji, żebym się tu odnalazła” – pomyślała.
Na całe szczęście okazało się zupełnie inaczej… Trenerzy zadbali o wyleczenie kontuzji, bohaterka dostała również specjalną dietę, tym razem pożegnała się na dobre z niezdrowymi przekąskami… (i prawie 8 kilogramami!). Poznała masę świetnych ludzi, nauczyła się pracować nie tylko z innymi, ale również nad samą sobą. Zmienił się zupełnie jej charakter, podejście do życia i ludzi. Została sportowcem, zaczęła spełniać swoje marzenia, osiągać sukcesy.
A rolę tej małej zołzy odegrałam ja. Dziś zupełnie inna, już dorosła osoba, która dzięki wsparciu rodziców, treningom, poświęceniu, zrozumiała, jakie wartości są ważne w życiu oraz to, że czasem warto coś zmienić.

M.N.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content