Niecodzienna lekcja Wosu

W czwartek 4 listopada uczniowie klas 3Ag i 3Ep uczestniczyli w wyjątkowej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Osobiście przeprowadził ją pierwszy zastępca prezydenta miasta Poznania, Mariusz Wiśniewski. Jako doświadczony samorządowiec wprowadził uczniów w tajniki działania poznańskiego magistratu, mechanizmy podejmowania decyzji i zasady współdziałania administracji samorządowej z administracja rządową. Dla uczniów bardzo inspirujące były wspomnienia pana prezydenta, dotyczące początków jego działalności publicznej, zwłaszcza że o wśród naszych uczniów są tacy, którzy już teraz mocno angażują się w sprawy społeczne i polityczne.

W drugiej części spotkania pan prezydent odpowiadał na pytania uczniów. Dotyczyły one m.in. problemów komunikacyjnych w Poznaniu i rozbudowy infrastruktury miejskiej, zasad finansowania sportu, zasad ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz stanowiska prezydenta Jaśkowiaka i wiceprezydenta Wiśniewskiego wobec projektu powołania rzecznika praw pracownika.

Spotkania zakończyło się pamiątkowym zdjęciem obu uczestniczących w nim klas z panem prezydentem Wiśniewskim i dyrektorem Pyssą.

Skip to content