Opowiadanie trochę… nierealne?

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Dla niektórych był to jakiś początek, a dla innych kolejny etap nauki w znajomych murach. Przed uczniami nowi i starzy znajomi…

   Chociaż z perspektywy duchów wyglądało to zupełnie inaczej…

   – No nie! Odkąd umarłem, nie czułem takiego podniecenia! – wykrzyknął chłopak, który od dłuższego czasu przyglądał się nastolatkom. – Rok 2018 musi być…

   – Do bani – dokończył za niego jakiś głos. Chłopak odwrócił się w jego stronę ze zmarszczonymi brwiami i napotkał chłodne spojrzenie. Stojąca przed nim postać nie była ani trochę przyjemna. Nigdy w życiu nie spotkał prawdziwego ducha i trochę się zląkł. Jego towarzysz nie miał nóg, a zamiast nich „posiadał”… mgłę! Dodatkowo jego rude włosy wyglądały jak płomienie, co przywodziło na myśl raczej mitologicznego boga, aniżeli zjawę. Stał na środku holu ze zmęczonym wyrazem twarzy, jakby sama obecność na świecie go męczyła.

   – Ty jesteś tym nowym? – zaczął mężczyzna i, nie czekając na odpowiedź, ciągnął: – Chodź ze mną. Musisz poznać parę zasad, zanim się tutaj zadomowisz na dobre. Kolejny duch w tej szkole. Uroczo. – Ostatnie słowo powiedział do siebie i odszedł w stronę sal gimnastycznych.

   Chłopak był początkującym duchem i niewiele wiedział. Chłonął wszystko ciekawskim wzrokiem i miał nadzieję na miłe powitanie, ale nie! Pocieszał się tylko myślą o tym, że duch udaje niemiłego, bo to ich pierwsze spotkanie. Czuł się jak w konfrontacji z nowym nauczycielem.

   – Każdy duch musi gdzieś zamieszkać na stałe – zaczął nieznajomy i przeszedł przez ścianę. – W ten sposób Ministerstwo Dusz ma nas pod kontrolą. Ty i ja trafiliśmy do szkoły. Najgorsze mieszkanie we wszechświecie.

   Widmo prowadziło go przez ściany w kierunku podziemi. Lucjan – bo tak miał na imię nasz mglisty towarzysz – stwierdził, że jego przewodnik jest strasznym zrzędą.

   – W tej szkole mieszka piątka duchów, włącznie z tobą. Za chwilę ich poznasz… uch, no spójrz. Czasami wydaje mi się, że ta pani nas widzi. – Wskazał leniwie na miło wyglądającą panią, która właśnie przyjmowała kurtki. – Za tym sympatycznym zachowaniem na pewno kryje się coś mrocznego.

   Nie skomentował tego. Ominęli grupkę nastolatków. Lucjan przeszedł przez jednego z nich i z satysfakcją patrzył, jak uczeń kicha i wzdryga się. Jego pierwsze dotknięcie człowieka, wow!

   Czuł, że zbliżają się do siedliska takich jak on. Nie mylił się. Skręcili jeszcze w jedną ścianę i zobaczył ich – swoich współlokatorów.

Niektórzy z nich unosili się w powietrzu, kolejni siedzieli na kartonach. Pomieszczenie było dość duże. Jasno pomalowane ściany z kruszącą się farbą, kilka kartonów wzdłuż nich i pianino. Po jego prawej stronie zamiast ściany były kraty, przez które dało się zauważyć schody.

   – Czekaliśmy na ciebie! – Dziewczyna, medytująca w powietrzu zbliżyła się do niego. – Tak się cieszę, że mamy nowego podopiecznego!

   Miała cerę jak u lalki. Duże czarne oczy przykuły jego uwagę od początku. Była ładnym duchem i na pewno potrafiła nieźle przestraszyć. Jasne włosy zostawiła rozpuszczone. Miała na sobie długą i białą suknię, która w pewnym miejscach była widocznie nadszarpnięta przez czas.

   – Nie ufaj jej – odezwał się chłopak, siedzący najbliżej niego – Jutro zmieni zdanie i będzie przysypywała cię klątwami. Dzisiaj ma dobry dzień, bo zobaczyła smutne twarze trzecioklasistów. Zazwyczaj to latająca chandra.

   Duch podał mu dłoń.

   – Mam na imię Ryszard. Mam nadzieję, że polubisz piętnastkę.

   Lucjan poczuł, że nie zapamięta ich imion i twarzy tak szybko, jakby sobie tego życzyli. Zupełnie jak uczniowie pierwszych klas podczas obozu integracyjnego. Ryszard to ten z niebieską skórą – próbował sobie uporządkować.

   – Jestem Ofelia! – wykrzyknęła dziewczyna, która wcześniej go przywitała. – O F E L I A! Jak z Hamleta! Na pewno zapamiętasz! A ten gbur, co ciebie tutaj przyprowadził, to nasz staruszek! Możesz na niego mówić Franek, ale  równie dobrze pasuje mu Vader.

   – Franciszek – warknął mężczyzna za nim. – Mów do mnie Franciszek.

   Zrzędliwy „staruszek” Franek (chociaż wyglądał dość młodo), energiczna Ofelia i miły Ryszard. Trójkę poznał, co oznaczało, że ktoś jeszcze został…

   Lucjan spojrzał na ostatniego ducha. Była to niska dziewczyna o brązowych włosach i dość ekscentrycznym ubraniu. Miała na sobie jasnoniebieską skórzaną kurtkę, a pod nią długą żółtą suknię z niecodziennymi wzorkami. Chłopak zdążył zauważyć, że zmieniały się co jakiś czas. Ze wzorów skróconego mnożenia w równania chemiczne, i tak dalej. Wokół niej unosiły się co jakiś czas zielone opary.

   – To jest Aurelia. Jest małomówna, ale lubi czasami postraszyć dzieciaki w szkole – sprostowała Ofelia.

   – Miło mi was poznać – powiedział Lucjan i uśmiechnął się szczerze.

   To właśnie z nimi będzie obcował w najbliższe przyszłości – zmienią oni jego nie-życie i wprowadzą w duchowy świat zagadek i tajemnic…

   Chociaż o tym jeszcze nie miał pojęcia…

                                                                                         cdn?

MAJA

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content