Pętla-współczesne danse macabre

Pętla (współczesne danse macabre)

W swoim ostatnim momencie poczułeś, że do twojego pogrążonego w transie ciała powróciła władność. Ostatnimi ruchami drgających od szoku dłoni starałeś się zawrócić. Ale było już za późno, poczułeś jedynie uścisk owiniętej wokół szyi, niczym wygłodniały wąż boa, liny. Męka, mimo iż okropna, nie trwała długo, zaledwie po kilku sekundach straciłeś przytomność… Co jednak ciekawe – nie na długo.
W twojej głowie rozległ się niewiarygodnie cichy szept, szept dosłownie nieludzki. „Dwa miliony tysiąc dziewięćset czterysta cztery” – usłyszałeś, po czym leniwie rozwarłeś powieki. Ku twemu zdziwieniu znalazłeś się w kompletnie pustym, kiepsko oświetlonym, śnieżnobiałym pomieszczeniu. Ostatnie, co pamiętasz, to szept. Twoją głowę momentalnie wypełniło tajemnicze uczucie dejavu, któremu towarzyszyły nieustanny ból głowy oraz lekkie drgawki. Nie mogłeś dokładnie określić, w jak dużej placówce jesteś, ponad twoją głową paliła się mała żarówka dająca niewielką ilość światła. Resztę pokoju spowijał mrok. Pełen ciekawości oraz trwogi postanowiłeś zrobić krok naprzód, w tym samym momencie na suficie zapaliła się kolejna żarówka. Ruszyłeś przed siebie, każdemu nowemu krokowi towarzyszyła nowa żarówka na suficie.
Po kilku krokach usłyszałeś dziwny bulgot dochodzący z twojej lewej strony. Po zrobieniu kroku w stronę dźwięku twoim oczom ukazał się ogromny przezroczysty szklany bojler, który oświetlała żarówka. Wypełniony był wodą, a na jego dnie rozpaczliwie miotała się młoda kobieta. Jej skóra była niewiarygodnie blada i pomarszczona, a kolor oczu – karmazynowy. Zupełnie tak, jakby były przekrwione od morskiej soli, zupełnie tak, jakby chciała umrzeć, ale nie mogła, zupełnie tak, jakby była tu już od dawna, od bardzo, bardzo dawna…
Odskoczyłeś od wodnej mogiły objęty sidłami strachu, z głową pełną pytań: „Co ja tu robię?!  Co to za przeklęte miejsce?!” Wraz z tymi myślami ból głowy i drgawki znacznie się nasiliły. Za twoimi plecami zapaliła się kolejna żarówka. Po odwróceniu telepiącej się od mieszanki drgawek ze strachem głowy, zobaczyłeś starca leżącego na szpitalnym łóżku. Nagle starzec złapał się za pierś, doznał ataku serca, bezwładnie osunął się na ziemię. Leżał tak bez oznak życia, martwy. Mrugnąłeś. Starzec znowu leżał na łożu śmierci, ponownie doznał zawału. Nie rozumiałeś.
„Na Boga, o co tu chodzi?!” – powiedziałeś pełnym trwogi głosem sam do siebie. Wtem doznałeś impulsu nerwowego, ból był tak intensywny, jak gdyby ktoś wbił ci nóż w potylicę. W pełni świadomy, jednak bez kontroli nad własnym ciałem, ruszyłeś przed siebie wzdłuż korytarza, który z każdym krokiem poszerzały kolejne ledowe żarówki. Podczas tego okropnego spaceru po bokach widziałeś podobne do dziewczyny i starca postacie. Strzał w głowę, przedawkowanie leku, wypadek samochodowy, czułeś się jak w czterowymiarowej galerii makabrycznych obrazów śmierci.
Po kilku minutach chodu twoje ciało zatrzymało się, a ostatnia żarówka która się przed tobą znalazła, oświetlała linę przywiązaną do sufitu oraz drewniany stołek stojący wprost pod nią. Twój umysł momentalnie zaczął szaleć, chciałeś uciekać, lecz twój opór był na nic. Nieposłuszne ci ciało wgramoliło się na stołek i owinęło sobie linę wokół szyi. Ze stołka w oddali dojrzałeś napisane nieznane ci językiem zdanie widniejący na tylnej ścianie pomieszczenia: „Metu mortis”.
W swoim ostatnim momencie poczułeś, że do twego pogrążonego w transie ciała powróciła władność. Ostatnimi ruchami drgających od szoku dłoni starałeś się zawrócić. Ale było już za późno, poczułeś jedynie uścisk owiniętej wokół szyi, niczym wygłodniały wąż boa, liny. Męka mimo iż okropna nie trwała długo, zaledwie po kilku sekundach straciłeś przytomność… co jednak ciekawe nie na długo.
W twojej głowie rozległ się niewiarygodnie cichy szept, szept dosłownie nieludzki. „Dwa miliony tysiąc dziewięćset czterysta cztery” – usłyszałeś, po czym leniwie rozwarłeś powieki…
„Czym jest śmierć? Śmierć to gatunek strachu, i to bardzo ciekawy. Nie boimy się bowiem śmierci tak bardzo, jak boimy się tego, co po niej nastąpi.”

Arkadiusz Molęda 1C

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content