„Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy”

W czwartek 14 marca zakończył się cykl trzech dwugodzinnych wykładów pod tytułem „Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy”. Zajęcia prowadził nauczyciel historii w naszej szkole i współautor książki „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, prof. Wiesław Zdziabek, a uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły. Projekt realizowany był w ramach obchodów 100 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i przy współudziale organizacyjnym działającego w naszej szkole Młodzieżowego Klubu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wykłady prof. Zdziabka dotyczyły sytuacji w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku, działalności polskich organizacji w ostatnich miesiącach I wojny światowej i pierwszych tygodniach pokoju, okoliczności wybuchu powstania i jego rozprzestrzeniania się na całą Wielkopolskę oraz działań zbrojnych aż do zawieszenia broni. Ponadto pan Zdziabek omówił organizację władz polskich w wyzwolonej Wielkopolsce, formowanie regularnego Wojska Wielkopolskiego, a na zakończenie przedstawił sytuację Wielkopolski w okresie od zawieszenia broni do podpisanie traktatu wersalskiego.

Skip to content