Prelekcja na temat przestępczości nieletnich

W czwartek 18 maja uczniowie klas 2a, 2b oraz 3a uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach na temat przestępczości młodocianych. Zajęcia przeprowadził nadkomisarza Szymon Witczak, ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim, na czym polega różnica pomiędzy odpowiedzialnością karną młodzieży, a odpowiedzialnością karną dorosłych. Nadkomisarz Witczak przedstawił wykroczenia i przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich. Wyjaśnił również, jak na sposób ich traktowania wpływa ich wiek.
Prelegent sporo czasu poświęcił omówieniu przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu i telefonii komórkowej. Zwrócił uwagę na to, że właśnie w Internecie niezwykle łatwo jest przekroczyć granice prawa, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ bywa, że przestępstwem jest coś, co sprawcom wydaje się doskonałą zabawą.
Na zakończenie udzielił uczniom kilku cennych rad na wypadek, gdyby stali się ofiarami działań o charakterze przestępczym. Przekonywał, że w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pomocy należy szukać zanim problem nabrzmieje i stanie się trudny do rozwiązania

Skip to content