Reakcje Redox w Collegium Chemicum

W dniu 11 stycznia dziesięcioro uczniów z klas o profilu biologiczno-chemicznym wzięło udział w bloku zajęć edukacyjnych, które odbyły się w budynku Collegium Chemicum na Morasku. Uczniowie wysłuchali wykładu wygłoszonego przez Pana prof. dr hab. Lechosława Łomozika na temat reakcji redox oraz wykonali eksperymenty dzięki którym mogli utrwalić wiadomości dotyczące związków chromu i manganu. Po każdym przeprowadzonym doświadczeniu zapisywali obserwacje i zachodzące równania reakcji dobierając współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego. Nad całością czuwał Pan prof. dr hab. Waldemar Nowicki.

Skip to content