Reakcje redox

W piątek, 2 marca klasa IID wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych poświęconym reakcjom utleniania i redukcji, które odbyły się w budynku Collegium Chemicum na Morasku.
Uczniowie badając właściwości związków chromu i manganu mogli obserwować wiele barwnych i efektownych reakcji. Po każdym  przeprowadzonym eksperymencie zapisywali obserwacje i zachodzące równania reakcji dobierając brakujące współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego. Nad całością czuwała Pani prof. dr hab. Anna Gąsowska.

Skip to content