Recenzja filmu „Wojna o prąd”(ang. Current War)

Wojna o prąd to film z 2017 roku, który swoją polską premierę miał dopiero w 2019 roku, mimo świetnej obsady aktorskiej oraz nie mniej wybitnej reżyserii. Dlaczego film z gwiazdorską obsadą wszedł w Polsce na ekrany kin dopiero dwa lata po światowej premierze? Najbardziej wiarygodną odpowiedzią są kwestie marketingowe, albowiem w roku 2020 w kinach pojawi się długo wyczekiwany film amerykańskiej produkcji pt. „Tesla” z Tomaszem Kotem w roli głównej. Gdyby nie premiera „Tesli”, „Wojna o prąd” prawdopodobnie nie trafiła by do polskich kin, ponieważ nie jest to film wybitny, a jego sławę i reputację ratuje jedynie obsada.
Historia opowiada o „wyścigu” Thomasa Edisona i Georga Westinghouse’a o wpływy na amerykańskim rynku elektrycznym. Postacią trzecioplanową jest Nikola Tesla, który w całym filmie pojawia się w mniej więcej siedmiu scenach. Nie ma on znaczącego wpływu na fabułę oraz przebieg wydarzeń, jest on bardziej symbolem, swego rodzaju klamrą historyczną, która pozwala widzom bardziej zrozumieć następstwa opisanych w filmie wydarzeń. Lecz mino to – właśnie Tesla sprowadził „Wojnę o prąd” do Polski. Jak?
Opis filmu na stronach różnych multipleksów mówi o wojnie o wpływy między Edisonem a TESLĄ właśnie, co sprawia że ludzie chętniej idą na ten film, ponieważ widzą w opisie bardziej znane nazwisko Tesli, niż niejakiego Westinghouse’a, o którym w Polsce się nie mówi i o którym film w Polsce nie sprzedawałby się dobrze. Dlatego po wyjściu z sali kinowej poczułem się oszukany przez recenzentów reklamujących historię, której ostatecznie nie zobaczyłem. Pomiędzy Edisonem a Teslą w całym półtoragodzinnym filmie dochodzi do trzech wymian zdań, z czego tylko jedną można podciągnąć pod miano „sprzeczki”, ale tylko w wypadku, gdy przyjmiemy, że sprzeczka jest nieagresywną wymianą poglądów oraz argumentów na linii pracodawca-pracownik. Wkrótce po wątku z Edisonem, Tesla znika na kolejną połowę filmu (po drodze widzimy parę mało znaczących scen z jego życia, sprawiających wrażenie zajawki do faktycznego filmu o nim). po czym na koniec zawiązuje współpracę z Westinghousem i wygłasza przemowę na Światowej Wystawie w Chicago.
Podsumowując, nie jest to film o Tesli. Jest to film o czasach, w których żył Tesla, oraz o dwóch gigantach elektrycznych z którymi w krótkich okresach współpracował. Mimo wszystko jednak jest to dobra historia opisująca fakty z życia Edisona oraz nieznane życie Westinghouse’a. Jeżeli wybieracie się na ten film dla Tesli, to lepiej sobie odpuśćcie. Więcej o jego życiu można dowiedzieć się z Wikipedii. Moim zdaniem cała historia byłaby lepiej opisana i prawdopodobnie lepiej rozgoniona w formie miniserialu historycznego, w 6 odcinkach po 40 minut, w którym można by sobie pozwolić na stworzenie więzi widza z bohaterami oraz większe rozeznanie w fabule. Odniosłem wrażenie, jakby wrzucono mnie w środek akcji i dopiero stopniowo dowiadywałem się, o co chodzi w filmie.

Ocena: 6/10

Mateusz Malanowski 1A_G

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content