Spotkanie z prawnikami

We wtorek 21 lutego uczniowie trzech klas naszej szkoły: 2b, 3b i 3a uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez przedstawicieli zawodów prawniczych: panią Martynę Pawłowską, która reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką, oraz pana Łukasza Radnego – asystenta sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prelegenci scharakteryzowali pokrótce wszystkie zawody prawnicze, a następnie omówili kilka ciekawych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego. Udzieli również kilku cennych wskazówek dotyczących zachowania się na wypadek kontaktów z policją lub innymi przedstawicielami organów ścigania. Uczniowie mieli okazję zadać kilka pytań, a nawet podzielić się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Na koniec kandydaci do zawodów prawniczych mogli zrobić przymiarkę tog sędziego i adwokata. 

Skip to content