Szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki i  Ministra Zdrowia prowadzimy w szkole akcję informacyjną dotyczącą  szczepienia uczniów  przeciwko COVID-19. Zachęcam do zapoznania się z listem Ministra Zdrowia skierowanym do nauczycieli i rodziców oraz deklaracja na szczepienia.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

Szczepienia można przeprowadzić w dowolnym czasie i punkcie szczepień na terenie Poznania. W przypadku zainteresowania szczepieniem w ramach akcji organizowanej przez szkołę, proszę o wypełnienie i podpisanie załączonej deklaracji, którą uczniowie powinni dostarczyć do wychowawcy klasy najpóźniej do 8 września br.  W zależności od liczby zainteresowanych osób zorganizujemy w szkole lub poza nią punkt szczepień. O miejscu i czasie szczepienia poinformujemy w terminie późniejszym.

Deklaracja na szczepienie
Skip to content