Szkolna liga wolontariacka

Klasa 1 A przyłączyła się do wolontariatu na rzecz zwierząt z poznańskiego Ogrodu Zoologicznego.
Liga Wolontariacka jest inicjatywą skierowaną do klas i kół przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęca ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych Zoo.
Liga działać będzie od października 2017 do marca 2018 i obejmie sześć zadań. Będą one realizowane na terenie Starego i Nowego Zoo, a także w klasach, szkołach i domach uczniów. Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu Zoo.
Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów.
Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym jak i pomagającym.

Anna Celmer-Klimek

wychowawczyni klasy 1A, nauczyciel prowadzący

Skip to content