Szlachetna Paczka 2018

W sobotę 12 grudnia dostarczyliśmy paczki dla pani Moniki i jej dwóch córeczek do magazynu „Szlachetnej Paczki”.  Wolontariusze przewieźli paczki do mieszania dziewczynek i ich mamy. Wnieśli paczki do domu, porozmawiali z obdarowaną przez nas Panią oraz rozpakowali razem prezenty.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki

Gdy dotarliśmy do Pani Moniki, dziewczynki spały. Nie obudził ich nawet hałas wnoszenia 47 paczek przez wolontariuszy. Pani Monika natomiast stała i zakrywała rękami twarz, niedowierzając w to, co widzi. Gdy wnieśliśmy ostatnią paczkę rozpoczęło się rozpakowywanie. Pani Monika bardzo wzruszona, że wszystko jest dla niej zaczęła rozpakowywać paczki. Bardzo się ucieszyła widząc platformę do wózka. W pewnym momencie najpierw obudziła się Wiktoria, a potem Maja. Dziewczynki nie wiedziały do końca, co się dzieje w ich domu, lecz już po chwili z radością odpakowywały wózeczki, lalki, zakładały spódniczki, sukienki i czapki zimowe, wszystko na raz! JNastępnie miś i lalka znalazły swe miejsca we wspaniałych nowych wózkach. Gdy podaliśmy Pani Monice perfumy, które były prezentem dla niej, nieśmiało je wzięła i oglądała. To było po prostu piękne i niezwykle wzruszające! Dzielna wytrwała Pani Monika, małe mieszkanko, dwie piękne córeczki i całe mnóstwo paczek, które wywołały niewyobrażalną radość w tej rodzinie i sprawiły, że poczuła, że ma wokół siebie wspaniałych, życzliwych, chcących nieść pomoc ludzi.

Kilka słów od wolontariuszki „Szlachetnej Paczki”:

Chciałabym bardzo serdecznie i z całego serca podziękować za wspaniałe paczki! Pani Monika dostała tyle wspaniałych rzeczy. Dziękuję za kurtki dla dziewczynek, sukienki, sweterki, skarpetki, misie, lalki, całe mnóstwo jedzenia, chemii i kosmetyków, wózki dla lalek, platformę i wiele innych rzeczy! Dla mnie przekazanie Waszych paczek było wspaniałe. Trud związany z wnoszeniem, potem z rozpakowaniem oraz rozlokowaniem niesamowicie dużej ilości rzeczy, małych problemów ze złożeniem spacerówki i na końcu uśmiech na twarzach całej Rodziny to dla mnie wspaniały, bezcenny prezent. Życzę spokojnych, zdrowych rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz takiej ogromnej radości przez cały rok, jaką wywołała pomoc od Państwa dla Pani Moniki. Dziękuję raz jeszcze i Wesołych Świąt!

26 listopada 2018

W tym roku rodziny i osoby samotne, które potrzebują pomocy, zostaną obdarowane po raz osiemnasty. My, czyli XV LO i Gimnazjum przygotowujemy Szlachetną Paczkę szósty raz. W ubiegłym roku zawoziliśmy dary do rodziny mieszkającej w Murowanej Goślinie. Przygotowana przez nas paczka była ogromna, a ludzie którym ją przygotowaliśmy byli wzruszeni i wdzięczni, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało.

Teraz, jak zapewne wiecie, przygotowujemy paczkę dla Pani Moniki (35l.) i jej małych córeczek bliźniaczek: Mai i Wiktorii. Maja ma obniżone napięcie mięśniowe w wyniku niedotlenienia mózgu w trakcie porodu. Dopiero niedawno zaczęła samodzielnie stawiać pierwsze kroki oraz gaworzyć. Rodzina utrzymuje się z zasiłków oraz świadczenia pielęgnacyjnego, a po odliczeniu kosztów na mieszkanie i opłat za żłobek i leki, pozostaje jej ok. 127 zł na osobę. Najważniejsze potrzeby, jakie wymienia pani Monika, to żywność i ubrania dla córek, szczególnie dlatego, że zbliża się zima. Prosi także platformę do wózka dziecięcego, aby mogła jeździć na rehabilitację czy do lekarza z córeczkami.

Zapraszamy do włączenia się do akcji. Dary zbieramy jeszcze przez 9 dni. Szczegółowych informacji udzielają koordynatorki akcji w szkole: pani prof. Katarzyna Kiszka i Katarzyna Sobek.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content