Wagon miłości – felieton

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że bliskość drugiego człowieka działa na nas kojąco. Jak dobrze czasami oprzeć się o kogoś i odsunąć od siebie zmartwienia! Zawieramy zatem przyjaźnie i miłości, aby później odwdzięczać się za wcześniejsze życzliwe podanie dłoni. 
My, pasażerowie pociągów, nie narzekamy na brak bliskości. Codziennie przemierzamy kilometry do pracy, szkół, aż w końcu, do domów. Niezmiennie o tych samych godzinach stoimy na peronach i gapimy się w żółtą linię, która ostrzega nas, byśmy nie podchodzili zbyt blisko torów. Nikt się jednak jej nie słucha, a tym bardziej, gdy nadjeżdża nasz ulubiony „wynalazek ludzkości”. Jeden wagon przynosi nam wspaniałą nowinę – zamienimy się dzisiaj w wielką rodzinkę, której dzieci walczą o ostatni kawałek kurczaka z obiadu. 
Mężczyzna z kotem w transporterze blednie i wycofuje się ze zbitki ludzi, obawiając się o bezpieczeństwo swojego pupila, chyba pojedzie następnym. Pani w średnim wieku przepycha się na sam początek i naciska magiczny przycisk otwierania drzwi. Wychodzący ludzie nie mają z nią szans, wchodzi brutalnie do środka, prawie przewracając niskiego mężczyznę. Nie mam pojęcia kiedy, lecz w końcu znalazłam się w przedniej części pociągu. Większość miejsc została zajęta w kilka sekund, ja nie byłam pośród tych szczęściarzy. Stałam z ciężkim plecakiem, którego nie mogłam położyć na podłodze, bo wszędzie stopy i kolana. Trzymałam go raz w jednej ręce, raz w drugiej, ignorując wściekłe spojrzenia, kiedy przez przypadek uderzałam nim o czyjeś nogi. 
Nie musimy martwić się o chłód, nawet w zimę. Grzeją tutaj jak w piekle, a jeśli by nie grzali, to dziesiątki osób łaskawie chuchnie ci w kark, od razu będzie cieplej. 
Jak to bywa tutaj, nikt na siebie za długo nie patrzy. Zdążyłam jednak uchwycić wzrokiem młodego chłopaka, który próbował usiąść na wolnym miejscu. Miał ze sobą dużą torbę sportową i plecak. Przed tym jakiś mężczyzna uderzył go łokciem w nos (pan musiał położyć teczkę na półce), wysoka blondynka psiknęła mu perfumami w oczy (pocenie się jest dla zwykłych ludzi, ta pani pachnie oszałamiająco nawet w takim skwarze…), a nastolatek ze słuchawkami w uszach deptał mu po piętach, wyczuwając radarem puste miejsce. Chłopak w końcu usiadł, ulga pojawiła się na jego zmęczonej twarzy. Zmrużył oczy, chcąc odciąć się od bezlitośnie pochylającego się nad nim stada ludzi, gdy zauważył starszego mężczyznę. Stał on wyprostowany, nawet pod wpływem osób kręcących się wokół niego i wbijających mu łokcie w brzuch. Mogłam z łatwością odgadnąć myśli młodego pasażera, które objawiały się w całej jego prezencji. Zamknął mocno oczy i zrobił z ust podkówkę, nie walcząc, by ubrać na swoją twarz maskę, którą specjalnie na dzisiaj przygotował. Przez chwilę martwi się, jego ciało błaga, aby nie wstawał. Mimo to wstał i ustąpił grzecznie miejsca. Wszystkim zaświeciły się oczy na widok wolnej przestrzeni i poczuliśmy zazdrość – choćby to było brzydkie moralnie. 
Ktoś głośno przeklął i zaczął agresywnie wyzywać konduktora, tak samo jak i my ściśniętego. Konduktor zrobił się czerwony na twarzy, spróbował się obronić, lecz w końcu opuścił ze wstydem wzrok, choć do naszej wstrętnej sytuacji nie przyczynił się nawet palcem. 
Chłopak przeciska się z wielką torbą, plecakiem i wyczerpanym ciałem. Ludzie prawie na niego warczą. Kolejna wiązanka przekleństw i miażdżenie palców u stóp, współpraca idzie pełną parą. Na dobrą sprawę ktoś znowu, znawca biletów, atakuje konduktora, a ten w pąs… 
Zdecydowanie nie narzekamy tutaj na brak bliskości. Czasami mam ochotę położyć swoją zaspaną głowę na ramieniu jednego z tych obcych mi ludzi, jednak spotkałabym się z zażartą obroną przestrzeni osobistej i wieloma przykrymi epitetami. Ale do tego nasze społeczeństwo jest już przyzwyczajone…

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content