Wycieczka do Drezna grup niemieckojęzycznych

We wtorek 18 kwietnia o 4.50 rano, zanim słońce wstało, przed szkołą zebrało się 60 uczniów, aby wziąć udział w wycieczce zorganizowanej przez p. prof. Magdalenę Zachman-Stachowską specjalnie dla osób uczących się języka niemieckiego. Celem naszej podróży było Drezno, nazywane kiedyś „barokową Florencją” i uważane za najpiękniejsze miasto Niemiec.
Czytaliśmy, że w Dreźnie tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Dziesiątki niesamowitych zabytków, muzeów, ciekawych budynków, setki restauracji, przecinające malowniczą rzekę Łabę liczne mosty… Nas zaciekawił obiekt przypominający irański meczet Yenidze. Został on wzniesiony przez niemieckiego przedsiębiorcę, by służyć jako fabryka wyrobów tytoniowych. Oglądaliśmy go z okien autokaru, kierując się w stronę centrum.
Byliśmy bardzo ciekawi miasta, któremu udało się w nietkniętym stanie przetrwać praktycznie cały okres II wojny światowej, aby na kilka miesięcy przed jej zakończeniem stać się celem ataku alianckich bombowców. W bombardowaniach zniszczone było praktycznie całe historyczne centrum Drezna, ale jedna z atrakcji pozostała nienaruszona. Mogliśmy zatem podziwiać historyczny „Orszak książęcy”, wykonany z 25 tysięcy kafelków miśnieńskiej porcelany, mający ponad 100 metrów długości i 10 metrów wysokości. W orszaku idą 94 postacie, m.in. 35 władców Saksonii.
Potem udaliśmy się do obiektu zwanego Zwinger, prawdziwego klejnotu miasta. To niezwykły pałac wzniesiony przez króla Polski i Saksonii Augusta II Sasa, prawdziwe arcydzieło sztuki baroku (z elementami neoklasycyzmu). Stanowi on jedyny w swoim rodzaju kompleks budowlany, bogaty w obficie rzeźbione pawilony, bramy, fontanny, a także Muzeum Porcelany założone przez samego króla. Najbardziej znane budowle to Brama Koronna z czterema orłami i koroną Polską, Pawilon oraz zegar kurantowy z miśnieńskiej porcelany. W środku znajduje się wspaniała Galeria Starych Mistrzów (Gemäldegalerie Alte Meister). Jej ozdobą jest słynna „Madonna Sykstyńska” Rafaela Santi i „Leda z łabędziem” Rubensa.
Będąc w Zwingerze, obejrzeliśmy także kolekcję porcelany założoną przez Augusta II (Porzellansammlung). Trafiały do niej ciekawe wyroby z jego własnych manufaktur, ale też eksponaty z całego świata. Dzięki temu można tu dziś zobaczyć unikatowe wyroby z Chin lub z Japonii. Nas zachwyciły porcelanowe kwiaty.
Po zwiedzeniu muzeów oraz spacerze po mieście (niestety deszczowym), udaliśmy się do galerii handlowej na obiad, a po nim pojechaliśmy do Muzeum Higieny (Deutsches Hygiene – Museum), interaktywnego muzeum pozwalającego całościowo spojrzeć na ciało człowieka, jego funkcje oraz postrzeganie go na przestrzeni wieków. Na stanowiskach można było dokonywać obserwacji oraz sprawdzać, jak działają poszczególne układy ciała ludzkiego.
Chętnie zostalibyśmy w Dreźnie dłużej, ale musieliśmy wracać do domu. Dotarliśmy pod szkołę  około 22, zmęczeni, ale usatysfakcjonowani. W drodze powrotnej śmiechom (i śpiewom) nie było końca.

Wycieczka bardzo fajna, super spędzony czas. Ciekawe opowieści przewodnika, można było się dużo dowiedzieć. Bardzo przyjemne miasto, atrakcje bardzo ciekawe, pomimo brzydkiej pogody dzień był udany. Muzeum Higieny, Czad!!!

Dziewczyny z 1C

Wycieczka do Drezna była wielkim przeżyciem, którego nie zapomnę przez najbliższe lata. Najciekawszym jej punktem była dla mnie Galeria Starych Mistrzów, w której utwierdziłem się w przekonaniu, że sztuka to coś czarującego i będę dążyć do tego, aby pogłębić wiedzę na temat sztuki. Oprócz tego bardzo podobała mi się architektura samego Drezna – niesamowite kościoły, zabytki i detale na każdym kroku. Atmosfera była wspaniała, mogłam bliżej poznać niektóre osoby. Mimo krótkiego czasu trwania, uważam ten wyjazd za udany.

Maja

Uważam, że wycieczka była wspaniała. Nauczyłem się na niej wielu nowych rzeczy na temat higieny oraz rozwoju człowieka. W Galerii Starych Mistrzów zobaczyłem wybitne dzieła w tym m.in. „Madonnę Sykstyńską” Rafaela Santi. Atmosfera wycieczki była wyśmienita. Sądzę, że większość osób spędziła ten czas radośnie.

Mateusz

Wycieczka bardzo mi się podobała. Najbardziej chyba mocno interaktywne Muzeum Higieny. Jedynym minusem była pogoda, natomiast oprócz tego było fajnie.

Karolina

Wycieczka była ciekawa, przemyślana oraz zabawna. Natomiast minusem był hałas w autobusie.

Hubert i Filip

Wycieczka do Drezna zorganizowana została na dobrym poziomie. Nie było żadnych niedociągnięć. Kompleks Zwinger okazały, szkoda, że cały plac wewnątrz obiektu był w remoncie. Podobały mi się obrazy w muzeum. Dojazd na miejsce bezproblemowy, kierowca dobrze prowadził pojazd.

Adam

Wycieczka do Drezna była jedną z najlepszych wycieczek, na jakich byłam. Zachwyciła mnie niemiecka architektura. Najbardziej podobało mi się Muzeum Higieny z powodu jego specyficzności. Atmosfera na wycieczce także była wspaniała. Myślę, że każdy uczestnik świetnie się bawił.

Amelia

Wycieczka była fajna, najbardziej podobały mi się muzea i chętnie poświęciłbym na nie więcej czasu. Szkoda, że nie było lepszej pogody.

Majki

Na wycieczce najbardziej podobały mi się muzea, które odwiedziliśmy, przepięknie miasto i atmosfera w autokarze.

Oliwia

Na wycieczce najbardziej podobało mi się Muzeum Higieny. Bardzo fajnie spędziłam czas, bawiąc się interaktywnymi eksponatami z przyjaciółmi. A w drodze powrotnej mogłam się wysypać dzięki wygodnemu transportowi.

Iga

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content