Wycieczka do Śmiełowa 2017

Kiedy Mickiewicz przebywał w Wielkopolsce? Dlaczego nie wziął udziału w powstaniu listopadowym?

Jaką rolę w życiu Poety odegrała Maryla Wereszczakówna? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie klas pierwszych XV Liceum Ogólnokształcącego poznali w czwartek 27 kwietnia, podczas wizyty w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Pobyt w tej dydaktycznej placówce rozpoczął się  od zwiedzenia ekspozycji stałej, która bardzo podobała się uczniom. W uwagą oglądali zgromadzone w muzeum pamiątki, pogrupowane  chronologicznie i tematycznie a także słuchali opowieści pani przewodnik. Dopełnieniem informacji o naszym wybitnym poecie romantycznym była lekcja muzealna poświęcona pobytowi Mickiewicza za granicą („Na paryskim bruku”).

Mamy nadzieję, że taka nietypowa lekcja języka polskiego przybliżyła licealistom sylwetkę Wieszcza a sama wycieczka była dobrą okazją do jeszcze lepszej integracji klasy!

Skip to content