Wykład profesora Łukasza Chrzanowskiego

15 grudnia 2016 roku w budynku Politechniki Poznańskiej odbył się wykład profesora Łukasza Chrzanowskiego. Uczestniczyła w nim między innymi grupa uczniów z naszej szkoły, będąca pod opieką Pani Profesor Katarzyny Bajerskiej. Tematem zajęć były rozważania dot. słuszności stosowania i produkcji paliwa typu BioDiesel. Wykładowca rozwiał wszelkie wątpliwości, twierdząc, że wykorzystywanie go jest nieopłacalne, a co najistotniejsze i zarazem paradoksalne – nieekologiczne. Szczegółowe opisanie zagadnienia przez profesora poznańskiej politechniki, pozwala dostrzec elementarne nieprawidłowości i zagrożenia związane z obecnością BioDiesla na rynku paliwowym. Mimo braku bardzo szkodliwych związków aromatycznych i innych zanieczyszczeń, jest ono niebezpieczne dla środowiska. Jednym z przeciwnych argumentów, jest fakt, iż zwiększona zawartość tlenu w nim występująca, w wyniku spalania powoduje wytwarzanie tlenków azotu. Powstają one poprzez pobranie drugiego pierwiastka z powietrza. Istotne jest również to, że produkcja tego paliwa wymaga przeznaczenia na nią większej ilości żywności (np. oleju arachidowego), której potrzebujemy do spożycia. Nie wystarczyłoby miejsca na Ziemi, aby dzięki uprawom rolnym zaspokoić rynek paliwowy i spożywczy. Jesteśmy zatem zdolni do jasnego stwierdzenia, iż nazwa innowacyjnego paliwa nie jest tożsama z jego rzeczywistą szkodliwością. BioDiesel – jak stwierdził wykładowca – można by nazwać wielowątkowym mitem, sukcesywnie odchodzącym w niepamięć. Osobiście uważam, że wykład ten był bardzo interesujący i obalił mit zwany ekologicznym dieslem.

Kacper Jankowiak 3D

Skip to content