Wyrazy poparcia dla protestu nauczycieli VIII LO, l LO i LO Marii Magdaleny

My, nauczyciele XV LO im. prof. W. Degi w Poznaniu wyrażamy swoje poparcie dla podjętych w I LO, VIII LO i LO Marii Magdaleny akcji protestacyjnych, mających na celu zwrócenie uwagi na pogarszającą się sytuację w polskiej oświacie.

Narastająca dysproporcja między wymaganiami stawianymi nauczycielom a ich wynagrodzeniem sprawia, że pedagodzy cieszą się w społeczeństwie coraz mniejszym szacunkiem, a coraz bardziej wątpliwy prestiż naszego zawodu zniechęca do jego wykonywania. Ludzie młodzi, kreatywni, doskonali specjaliści w swoich dziedzinach odchodzą ze szkół, aby móc godnie żyć. 

Żądamy podjęcia dialogu ze środowiskiem nauczycieli, ponieważ obiecywane przez MEN pięć procent podwyżki (czyli od 121 do 166 zł brutto) w żaden sposób nie jest adekwatne do wyznaczanych nam zadań i obowiązków wynikających ze specyfiki pracy nauczyciela. Nasza praca jest warunkiem sine qua non istnienia właściwie funkcjonującego państwa. Kształcimy przyszłe pokolenia, które niebawem staną się odpowiedzialne za gospodarkę, kulturę, bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. A: ”Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie…”
Z poważaniem,

Nauczyciele XV LO w Poznaniu 

Do wiadomości:
MEN
Nauczycieli innych szkół

Skip to content