Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UAM

W dniu 1 marca klasa IIIC wzięła udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM.Tegoroczni maturzyści wykonali następujące eksperymenty:
Otrzymywanie mydła
Próba Trommera
Wykrywanie białka i skrobi
Badanie właściwości kwasów organicznych
Badanie właściwości alkoholi mono- i polihydroksylowych
Odróżnianie alkoholi od fenoli
Otrzymywanie etanianu etylu.
Takie zajęcia na pewno pozwalają podsumować zdobytą wiedzę w szkole oraz stanowią doskonałą powtórkę do egzaminu maturalnego z chemii.
Skip to content