Zimowa noc

Drzwi zatrzasnęły się z hukiem, a dom zadrżał w posadach. Odetchnąłem głęboko, zamykając oczy, które poprzednio zwrócone ku niebu, zaszkliły się, zamazując mój wzrok. Nadeszła w końcu ta chwila. Chwila, której zawsze tak bardzo się obawiałem – jeśli jednak jutro mam spojrzeć w lustro lub w ogóle podnieść się z łóżka, musiałem w końcu wyznać memu ojcu prawdę. Bez gry aktorskiej, wyłożyć karty na stół.

– Tato… – zacząłem, gdy ten przerwał mi głośnym zawodzeniem.

– Czego? – ryknął, a ja mimowolnie zadrżałem. – Czego ty znowu chcesz? Może zechcesz mi w końcu wyjaśnić, co stało się tam, na szkolnej scenie wbrew mojemu zakazowi? Czy zdajesz sobie sprawę…

– Przestań! – krzyknąłem niespodziewanie, a pomieszczenie wypełniło się głuchą ciszą. Dzięki Bogu, nareszcie… – Przestań natychmiast! Ojcze – szepnąłem w końcu, spoglądając na niego nieśmiało, choć w moich oczach wciąż tlił się ognik walki o własną rację. 

– Czy naprawdę nie widzisz, kim się stałem? Kim byłem tam, na scenie, nim zabrałeś mnie właśnie tutaj? Widzisz, byłem kimś innym, owszem. Grałem rolę, pierwszą w swoim życiu, tak samo dobrze, jak i rolę, którą odgrywam przed tobą. Tak! Właśnie przed tobą, ojcze. Zawsze udawałem posłusznego syna, kogoś, kim nigdy nie byłem. Nigdy nie byłem przyszłym lekarzem, którego przeznaczeniem było zbijać fortunę na ludzkim cierpieniu; nigdy nie byłem ułożonym, grzecznym synem swojego idealnego ojca-dyktatora, który narzucił mu jego własną przyszłość myśląc, że czyni dobrze. Wiesz, kim jestem, tato? Jestem Neilem Perry, chłopakiem, który – o zgrozo – ma marzenia, o których nigdy nie chciałeś mieć pojęcia. Bo czy kiedykolwiek zapytałeś mnie o zdanie? Czy kiedykolwiek dociekałeś, jakie są moje pasje, które tak bardzo pragnę rozwijać? Nie mów nic! Wiem, co o mnie sądzisz i wiem, dlaczego wysłałeś mnie do Akademii Weltona. Jednak pomyśl, kim niby miałem się tam według ciebie stać? Czym była moja pasja, którą odkryłem, w twoich oczach? Wiesz, co kocham prawdziwie nad życie i kim chcę tak naprawdę się stać? Chcę być aktorem i wiem, że właśnie to jest moim przeznaczeniem. Chcę widzieć radość na twarzach ludzi podczas mojej gry, chcę dawać im poczucie szczęścia. Chcę być kimś, a nie tylko kolejnym lizusem, który z łaski swojego ojca został kim? Lekarzem! Chcę sam decydować o sobie, nie słysząc z twoich ust ani jednego słowa o tym, że to tylko kolejne moje fanaberie. O nie. Jeśli naprawdę mnie kochasz, jeśli naprawdę nazywam się Perry, pozwól mi mieć serce. Swoje własne, które rwie się do mojego przeznaczenia, bowiem w końcu – och w końcu, tato! – w końcu wiem, po co tu jestem, po co stworzył mnie Bóg. Wiesz, lekarzy na tym świecie jest masa! Gdzie tylko spojrzysz, tam medycyna wita cię z otwartymi ramionami. Pomyśl, chcesz, bym był kolejnym młodym chłopakiem w tym całym szarym szeregu, czekającym tylko na śmierć? Och tak! Wiesz, nie widzę sensu swojego życia, bytu, bez mojej duszy, którą mam szansę ukazać tylko wtedy, kiedy jestem na scenie. Gdy zostanę lekarzem, czekać już będę jedynie na swoje odejście z tego świata. Nie będę już Neilem, szczęśliwym medykiem z gromadką wspaniale wychowanych dzieci, a wnuków, o których ty zawsze marzyłeś. Będę wrakiem człowieka, bez serca i bez tych wszystkich myśli pozostawionych na scenie. Wybacz mi więc, ponieważ ja… jestem, kim jestem. I choć kocham aktorstwo, nie zniosę ani jednego dnia dłużej, grając przed tobą, żyjąc w kłamstwie. Jeśli oznacza to, że nie chcesz, bym zwał się twym synem, ja… odejdę. Ale chciałbym… chciałbym jedynie, byś wiedział, do czego należy moje serce, nawet jeśli bije ono wbrew Twej woli.

Potem nie powiedziałem już nic i nic nie powiedział także i ojciec. Stałem niczym wryty. Już po chwili drzwi pokoju uderzyły o framugę, a odgłos moich butów przeskakiwał z jednego stopnia na drugi, a czasem ustawał, gdy sam się wywracałem, nerwowo przecierając rękawem oczy.

Tej zimowej nocy nie odezwie się już nikt. A także i ja nie zamierzam wypowiedzieć ani jednego słowa. Nigdy więcej. 

                                                                                  Kaja Klim kl. III b

 

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ochrona danych osobowych – oświadczenie

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu, zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej: Rozporządzenie RODO, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 r., poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu , Os. Chrobrego 107, 60-681 Poznań, zwany dalej XV LO.

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – jest możliwy pisemnie na adres: IOD – Izabela Malinowska-Szabowska, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 07  lub drogą mailową, na adres:   iod6_mjo@um.poznan.pl, zastępca: Monika Drobnik, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 49 03 lub drogą mailową, na adres:   iod4_mjo@um.poznan.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów statutowych i administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego, w XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d ,e Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku XV LO i społeczności XV LO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na XV LO – przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie realizacji celów, o których to celach mowa w pkt. 3 lit. b– przez okres do czasu realizacji interesów, które to interesy stanowią podstawę tego przetwarzania,

c) w zakresie czynności, o których to czynnościach mowa w pkt. 3) lit. c  – przez okres do czasu osiągnięcia przez osobę wycofania przez zgody na takie przetwarzanie.

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora tzn. pracownicy XV LO oraz podmioty, którym zostanie zlecone przetwarzanie danych oraz instytucje takie jak urzędy, sądy oraz policja.

6) W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje udostępniającemu dane osobowe, do czasu, wygaśnięcia tegoż prawa lub skorzystania z prawa do bycia zapomnianym, z wyjątkiem zaistnienia przesłanek wyłączających lub ograniczających prawa udostępniającego dane osobowe, o których to przesłankach mowa w ustawie o ochronie danych osobowych:

a) prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania  udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia  RODO,

g) cofnięcie zgody na przetwarzanie  danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej zgody, na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia  RODO,

7) W zakresie stosowania w XV LO  zasad ochrony danych osobowych przysługuje osobie uprawnionej do udostępniania tychże danych osobowych  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę przekazanych danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA - UCZNIOWIE PEŁNOLETNI KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH KLAUZULA INFORMACYJNA - O PRZETWARZANIU DANYCH KONTRAHENTÓW

Save settings
Cookies settings
Skip to content